Předvelikonoční pozdrav z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče a přátelé naší – Vaší školy,

rádi bychom jménem družiny poděkovali všem rodičům, kteří nás podpořili svou přítomností na „Velikonočním dopoledni“ s družinou. Měli jsme pro děti připraveno celkem pět stanovišť. Děti si vyzkoušely pracovat s proutky při vyrábění ozdob na zavěšení, velikonoční zajíček je pozlobil při hledání ztracených vajíček, připravily si vajíčkovou pomazánku, závodily v běhu s vajíčkem na lžíci a vyrobily si velikonoční ozdoby z barevných drátků. Dopoledne nám i dětem uteklo a my věříme, že si program moc užily.

Dnes bych ráda speciálně poděkovala celému týmu naší – Vaší základky za jejich oddanost a inspiraci. Milí průvodci, naše práce je základem budoucnosti. Přeji Vám jen to nejlepší k Dni učitelů ať je váš den naplněn radostí a oceněním, které si zasloužíte. DĚKUJI!

Nyní se pojďme podívat, co zažili naši žáci a jejich průvodci tento zkrácený týden v jednotlivých třídách:

1. třída
V tomto týdnu jsme se v první třídě věnovali jaru a Velikonocům. Moc jsme si užili velikonoční tvoření, vaření i hledání vajíček. Vydali jsme se na vycházku za znaky jara a poznávali kvetoucí stromy i kytičky. Vyrobili jsme si atlas květin, který nám bude pomáhat poznávat nové kytičky. Už se těšíme na prázdniny!
Za tým první třídy Bára
This week, our 1st graders had an exciting time participating in Easter workshops. They enjoyed making a delicious bread spread and creating Easter eggs using natural materials. The students also engaged in a high-intensity obstacle course, adding an element of adventure to their week. Cheering on Open Gate at the florbal tournament brought out their team spirit and enthusiasm. In addition to all the fun activities, our young learners found time for academic growth, concluding their unit on food and drink while mastering a new English letter sound.

2. třída
Tento týden druháci zažili skvělé chvíle – od velikonočních dílniček plných tvoření a smíchu v pondělí až po úterní hlasité fandění našim florbalistům na turnaji. Bylo krásné být součástí této komunity a vidět, jak naše povzbuzování dodává hráčům sílu. Teď už se těšíme na zasloužené velikonoční prázdniny plné odpočinku a radosti.
Krásné Velikonoce!
Druháci, Andrea a Beátka
Despite this being a short week, our 2nd graders had a blast with a variety of activities. They kicked off the week with Easter workshops, crafting Easter whips and eggs using pipe cleaners. The students showcased their culinary talents by preparing a delicious snack and engaging in an exciting Easter egg hunt. Alongside the fun, they also dedicated time to academics, acing their spelling test with impressive results. As we approach the Easter holiday, our young learners are eagerly anticipating a joyful and peaceful break.

3. třída
Máme za sebou velikonoční týden. Již v pondělí jsme absolvovali velikonoční dílny, které nás moc bavily. Víme, jaké dny v tomto období máme od Květné neděle po Velikonoční pondělí. Pisatelská dílna byla věnována velikonočním přáním, která jsme zpracovali podobně jako kaligram. Těchto pár dnů uzavřela pohodová středa, kdy jsme pletli pomlázky. Za naši třídu Všem přejeme krásné a slunečné Velikonoce.
Vaši třeťáci, Katka, Ilonka a Martin
The class spent their short week participating in Easter related activities and finishing up their AK monthly project. On Monday, the students had an opportunity to participate in an array of Easter themed activities including crafts, sports events and making an Easter spread. On Tuesday and Wednesday, they finished writing and illustrating their plant informational booklets.

4. třída
V Pašijovém týdnu jsme se věnovali hlavně největšímu křesťanskému svátku, Velikonocím. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o tradicích, zvycích a pověrách, které jednotlivé dny provázejí. Četli jsme si nejenom o Velikonocích, příběhu ukřižování a zmrtvýchvstání, ale také o všech postních nedělích, které Velikonocím předcházejí – Liščí, Pražné, Kýchavé, Družebné, Smrtné i Květné. V souvislosti se svátky jara jsme také tvořili zápichy do našeho jarního osení a s Raechel jsme si připravili kulinářskou specialitu s názvem Deviled eggs. Hodiny matematiky jsme strávili rýsováním trojúhelníků a jejich popisem a také rozborem správných odpovědí matematického Klokana. Český jazyk již tradičně patřil koncovkám podstatných jmen.
Přejeme všem krásné Velikonoce a bohatou pomlázku!
Spring is here and Easter is right around the corner! Our class spent this week preparing for this lovely holiday by getting into the Easter spirit. On Monday we spent the morning participating is some fun Easter themed workshops. On Tuesday we put our imaginations to the test with some fun Easter writing. We created stories about a naughty bunny stealing Easter sweets using the past tense. On Wednesday, we took our short day to prepare some tasty American Easter treats, Deviled eggs! We did this last year, and it was such a fun memory that we couldn’t pass up the chance to make them again. We hope everyone has a fun and safe Easter holiday weekend!

5. třída
Krátký, ale významný! Takový byl zkrácený poslední březnový týden v páté třídě. V pondělí jsme si kromě účasti na některých velikonočních dílnách napsali Matematického klokana. I když nikdo z žáků nezískal plný počet bodů, za výsledky se stydět nemusíme. Nejdál doskákala Mia v zádech s Adélkou. Skok s nimi udrželi chlapci Vojta a Carlo. Gratulujeme všem zúčastněným a těšíme se na klání v příštím školním roce. V úterý se 19 našich žáků zapotilo při školním kole přijímacích zkoušek na víceleté gymnázium OG. Absolvovali testy obecných studijních předpokladů a složili ústní pohovory. Věříme, že stejně dobrý pocit jako oni měla i porota! V odpoledním bloku jsme vyrazili na gymnázium, kde si pro nás studenti cizích jazyků připravili pestrý Jarmark tradic. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o španělsky, německy a francouzsky mluvících zemích. Ochutnali jsme místní dobroty a vyzkoušeli si různé aktivity. Moc jsme si to užili a děkujeme nejen studentům, ale i jejich učitelům, za pozvání. Středeční dopoledne jsme věnovali prohlubování matematických dovedností. Samostatně i ve skupinách jsme procvičovali rovnice, zjišťovali obsah trojúhelníků ve čtvercové síti a pracovali s daty. Výuku jsme zakončili Informatikou. Objevovali jsme další způsoby práce, které nám umožňuje MS Teams. Zkoušeli jsem, co „umí“ Whiteboard, a své výtvory jsme sdíleli s ostatními. Velikonoční svátky využijeme k načerpání energie, kterou budeme v příštích dnech potřebovat.
Páťáci, Pavel a Saša????
This week in English, students continued working on Unit 7 of Incredible English and learned new vocabulary about different animal species (hawk, robin, crow, jellyfish, shark, coral reef, etc.). We completed some exercises in the Activity Book to reinforce the newly acquired terminology. Moreover, we continued to work on our monthly English Club project about plant types and students completed their informational poster. This was a good introduction to implementing non fiction text features (captions, titles, headings, sub headings, index, glossary, table of contents) in our writing to provide information in various ways. When we return from Easter break, students will go with me to the library to check out the book, The One and Only Ivan, and we will begin our novel study in April and conclude by the end of May.

Milí rodiče, přejeme všem krásné Velikonoce, bohatou pomlázku a těšíme se na viděnou. V úterý se bude konat první kolo zápisu, počítejte tedy, prosím, se zvýšenou fluktuací aut bezprostředně po skončení výuky. Děkujeme.

Vaše základka