První adventní pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče,

zdravím vás v pátek, kdy jsme u nás ve škole zahájili adventní období. Řád oáz se v tomto období mění, zpívá se adventní písnička, rozsvěcí se postupně svíčky na adventním věnci, povídáme si hodně o tématech s tímto obdobím spojených – štědrost, pomoc druhým, charita, trpělivost, čekání… Dnes ráno si ve všech třídách děti vyrobily se svými učiteli svůj třídní adventní věnec, každý žák přidal jednu větvičku a věnec je tak symbolickým vyjádřením propojení třídního kolektivu.

O charitativních akcích vás v minulém pozdravu informovala paní asistentka Ilona Vuchtrlová. Tím, že dnes u nás v Open Gate toto období začíná, tak je na konci dnešního pozdravu připomínáme. Na nástěnce ve foyer se objevil již Strom sv. Zdislavy i s přáními pro kočičky a pejsky do Naděje pro čtyři packy. Až dorazí přání od maminek (viz info od paní Vuchtrlové), přibydou tam také tato přání. V hale již dnes byli žáci Open Gate se zapečetěnými kasičkami na sbírku pro Dětský domov v Počtejně. Ty budou pokračovat i v další dny. Od příštího úterý se budou prodávat u družiny vánoční hvězdy.

V pondělí 3.12. se vypraví do Domova seniorů v Mukařově naši druháci, aby tam potěšili babičky a dědečky. Ve středu se můžeme těšit na návštěvu Mikuláše i s doprovodem a ve čtvrtek na adventní Morning Oasis Assembly, kde bude tentokrát hostem kněz Marek „Bendy“ Růžička, který nám něco řekne o adventním období, Vánocích a své cestě a určitě bude něco, co v duchu našich letošních Assemblies „pošle dál“.

Včerejší divadelní představení divadla Lokvar (herci z Divadla v Dlouhé) nás pobavilo a připomnělo nám také blížící se období pohádek. O této a dalších akcích se můžete také dočíst na i-klíčence.

Samozřejmě se nadále ve třídách aktivně pracuje, čtvrtletní práce jsou dopsány, vyhodnoceny, nacvičuje se na vánoční besídku. Chodím pravidelně třídy navštěvovat a vidím, jak se naši žáci posouvají a jak aktivně v hodinách pracují. Toto jste také zhodnotili společně s nimi a učiteli na trojlístkových konzultacích, z nichž některé ještě proběhly v tomto týdnu.

Jak vidíte, komunitní a charitativní činnost je nedílnou součástí naší práce v Open Gate. Také naši studenti gymnázia tyto aktivity rozvíjejí,  v minulém týdnu například zpříjemnili odpoledne a podvečer během třídních schůzek gymnázia a připravili spoustu dobrého občerstvení a podporovali tak nadaci Život dětem, pomáhající nemocným, handicapovaným či opuštěným dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. Pomáhali také (podobně jako žáci ZŠ) při Dni otevřených dveří a aktivně se zapojují také do života naší základní školy. Velmi aktivně pomáhají při činnostech v naší družině, zapojují se do doučování a také aktivně do vyučování. Tak například student septimy Ondřej L., který je certifikovaným instruktorem plavání a je již plnoletý, vede aktivně hodiny plavání od třetí do páté třídy.

Včera se sešli naši rodiče první třídy s paní učitelkou na rodičovské kavárně, kde se dozvěděli podrobnosti k některým metodám naší práce. Byl jsem je na začátku pozdravit a zmínil jsem, že ten čas opravdu letí a vidíte je to tak a my už nyní plánujeme školu v přírodě J.  Ve čtvrtek obdržely vaše děti přihlášky na školu v přírodě, která se v tomto školním roce uskuteční ve dnech 17. – 21. června v objektu Hotel Lesní chata v Kořenově. Prosíme, abyste poslali v pondělí 3.12. vyplněné přihlášky třídnímu učiteli.  

A ještě dvě dobré zprávy přidávám na závěr: Charitativní Projekt Run and Help, který vznikl v Open Gate a jeho duchovním otcem je pan Petr Chára, získal 1. místo v kategorii Sbírkový projekt Fóra dárců a včera jsme převzali ocenění na Dárcovském summitu. Už se můžeme i v těchto podzimních dnech těšit na jaro, kdy proběhne další ročník a opět poběžíme pro dobrou věc. Dalším oceněním, které právě dnes dostává naše škola, je prestižní ČESKÝCH STO NEJLEPŠÍCH. Zařadili jsme se tak mezi 100 nejoceňovanějších projektů v České republice. Toto vnímáme jako ocenění nás všech, studentů i pedagogů. Obou cen si vážíme, jsou pro nás motivující k další práci, pro samotné ceny ji ale samozřejmě neděláme. Na prvním místě je u nás prospěch našich-vašich dětí.

Nyní již přeji všem ze ZŠ krásný první adventní víkend a níže přikládám pro připomenutí info o charitativních projektech…