První letošní pozdrav z Vaší - naší základní školy

Milí rodiče a přátelé školy,

v prvním lednovém týdnu jsme po vánočních prázdninách opět přivítali ve školních lavicích naše děti. Bylo nutné vzít ohled na to, že se během dlouhých prázdnin věnovaly hlavně cukroví, dárečkům, návštěvám, carvingovým obloukům, bramborovému salátu a pohádkám.

Začali jsme proto pozvolna a zkraje týdne přišlo na řadu povídání o Vánocích, sdílení zážitků a v ranních oázách zazněla místo adventní písně koleda My tři králové. Netrpělivě jsme totiž očekávali jejich příchod, protože ten celé Vánoce zakončí. Dočkali jsme se.

Jak velí tradice, 6. 1. k nám nakráčeli v plné parádě na naše celoškolní Morning Oasis Assembly Kašpar, Melichar i Baltazar. Doprovázel je i vzácný host, paní Lenka Podhaiská, která na základní škole organizovala Tříkrálovou sbírku. Moc děkujeme všem, kteří přispěli a zapojili se tak do největší charitativní akce v České republice, která probíhá již od roku 2000.

Návštěva tří králů s kasičkami nám krásně zapadala do školní Assembly, neboť hlavním tématem tohoto setkání byla pomoc druhým. Jednotlivé třídy prezentovaly spolužákům charitativní projekty, jimž se věnovaly v adventním období. Naše děti tak přispěly dárky i pomocí například seniorům, azylovému domu, dětskému domovu, postiženým dětem nebo zraněným zvířátkům.

A co říci na závěr? Pojďme si popřát, aby nám následující rok 2022 přinesl co nejvíce radosti - radosti z našich dětí, ze společného setkávání, radosti z toho, co děláme, abychom se dokázali radovat i z těch nejobyčejnějších věcí a vážili si toho, co máme. Mějte se rádi a šťastný nový rok 2022!

Za tým základní školy

Standa Červený

Nyní už pojďme pootevřít dveře jednotlivých tříd:

1. třída:
V prvním týdnu nového roku jsme se s prvňáky vraceli k pravidlům. Udělali jsme velký pokrok, pravidla už bezpečně dodržujeme. Vzpomněli jsme si i na všechna prostředí, která už známe v matematice a přidali prostředí nové – Parkety. V češtině čím dál lépe čteme i píšeme. Moc nás bavilo malování novoročního ohňostroje. Ve středu přišel Ferda s Bárou z poradenského centra na první letošní návštěvu a tentokrát sebou měl mouchu Žárlivost – ta umí například úplně zkazit radost z úspěchu někoho jiného, a to třeba, i když je to náš kamarád. Ferda dětem ukázal, že je možné domluvit se i s touto mouchou. Při tříkrálovém assembly jsme se dozvěděli o projektech ostatních tříd a moc nás to zajímalo.
Tým první třídy, Bára, Monika, Clara

This week we were all excited to be back in class again! We shared what we did during our holidays and learned some new words that start with the letter n. We learned how to write sentences for our Robot Botly and we finished the week with an Assembly.

2. třída:
Druháci si návrat do školy opravdu užili. V pondělí protáhli svá těla v bazénu. V úterý k nám přišel hned na oázu společně s Bárou z poradenského centra i kamarád Ferda se svými mouchami - emocemi. Povídal si s námi o mouše žárlivosti, o tom, jaké to je, když moc chceme něco, co má nebo umí někdo jiný. Prozradil nám i to, jak nám tato emoce může být užitečná. Poté jsme se opřeli do zkoumání druhů vět a ve středu pak do matematiky. Čtvrtek byl pro všechny ve znamení Tří králů. Tříkrálová koleda nás provázela celým týdnem. V pátek jsme se už oficiálně rozloučili s Vánoci, odstrojili stromeček a vánoční výzdobu. Teď už se těšíme, co přinese nový rok.

This week Class 2 started off the week learning about words with igh in them. It was tricky but we persevered, and we are beginning to become spelling superstars! We learned all about different types of toys and shared what we did over the holidays. We finished off the week creating art celebrating Three Kings Day.

3. třída:
Zvěromágové se v tomto týdnu vydali prozkoumávat sluneční soustavu. Zjišťovali informace o všech planetách, které do ní patří, a neopomněli ani na naši planetu - Zemi. Blíže se tento měsíc podívají na živočichy ze skupiny plazů a ptáků. Informace o nich jsme zjišťovali v atlasech a encyklopediích při návštěvě knihovny OG a také už se těšíme na mini prezentace, které si připraví. Ve středu se společně s Maruškou zdokonalovali v digitálních technologiích a vytvořili ve skupinkách novoroční PF.
Vykročili jsme do nového roku pravou nohou a těšíme se na další dobrodružství.
Saša a Sašenka.

It was great welcoming Class 3 back into school for 2022. We didn’t waste any time getting down to business. We played a review game on Tuesday preparing for our Incredible English Grammar Test next Monday. The game saw three teams facing off: Stars vs. Deadly Planets vs. Secret Planets of Space. The winners of the review game were the Deadly Planets, but all students will be winners when they take their knowledge and Ace the test on Monday! We relaxed on Friday, learning a bit about the Three Kings and finishing up some Three Kings artwork that they started with the Sašas earlier in the week. It was a nice way to cap off the first week of the year. Enjoy the weekend!

Resolutions are traditionally associated with the new year. Class 3 students prepared five resolutions to complete for the month of January which they will document and make into an art collage. We worked on our -S sound words in phonics class and reviewed the music theory vocabulary we have done so far this year.

4. třída:
Tak, je to tady! Čtvrťáci mají svůj malý vesmír – tedy Sluneční soustavu. Moc se nám povedla. Ve třídě bude mít vedle vyjmenovaných slov a jiných gramatických a matematických pomůcek a vzorců svoje zasloužené místo. V průběhu týdne jsme opakovali český jazyk i matematiku, sportovali, plavali, povídali si, četli a tvořili. No a kružítko, tužka a pravítko se pomalu stávají našimi kamarády. I my jsme si moc užili čtvrteční assembly v divadle a blíže se seznámili se třemi králi.
A aby se nám celý rok vydařil tak, jak si přejeme, vyrobili jsme si stromečky štěstí.
Ať i vám všem přinesou tři dvojky v letopočtu dvojnásob zdraví, štěstí a radosti!
Časodějové, Marie, Andrejka a Martin. J

Returning back from Christmas holidays we set our sights on the topic of gold, frankincense, and myrrh. We learned where these ancient luxury items come from, how they are collected, and finally the symbolism as it relates to the Epiphany. We reviewed the modal verb SHOULD and auxiliary verb CAN in Incredible English. Finally, we finished the sticky portion of our paper mache maps which means we will start painting next week.

In class 4 this week, we talked about Christmas. We also discussed the idea of New Year’s resolutions and what we would like to do better in 2022. We started preparing some artwork of our 2022 resolutions, which we will display in the corridor next week! 

5. třída:
V prvním lednovém týdnu jsme si s páťáky popřáli hodně štěstí a zdraví do nového školního roku a pokochali jsme se knihami, které jsme dostali pod stromeček. Je vidět, že Ježíšek páťáky vidí jako zdatné čtenáře, neboť všechny tituly byly hodně zajímavé a některé dokonce pro pokročilé čtenáře. Děkujeme, Ježíšku! Také jsme se vrhli na nové učivo. V českém jazyce jsme začali přídavná jména, jejich druhy a skloňování a v matematice prohlubujeme početní operace s desetinnými čísly. 

Společně s ostatními dětmi jsme pak ve čtvrtek oslavili konec Vánoc tříkrálovým MO Assembly, kde nechyběli ani Kašpar a Melichar s Baltazarem, kterým jsme přispěli do kasičky. V pátek dopoledne pokračovala Bára z poradenského centra na půlené čtenářské dílně, kde děvčatům četla z knihy Michaely Krýslové. Tentokrát si v rámci prevence povídaly o tom, jak se zachovat v situacích, které nám nejsou příjemné a zdokonalovaly se v důležitém umění - říci NE!
Přejeme všem krásný nový rok 2022. 

We celebrated Three Kings Day with a special ceremony in the theatre on Thursday morning. To cap off the holiday, we learned a bit about the kings’ story, and then created some lovely artwork of how the kings found their way to Bethlehem. We have some wonderful artists in the classroom this year!

In class 5 this week, we settled back in after an enjoyable Christmas. We did a Resolution Revolution, and made resolutions for the new year. We will check on them in June to see how they are going. We also started planning for our Statistics and Probability project, so Open Gate staff and parents, we will need your help soon with our surveys!