První letošní pozdrav z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče a přátelé Vaší – naší základní školy,

máme za sebou první dva školní dny. Na základní škole začínáme již dvanáctý školní rok a my věříme, že i tento školní rok bude šťastný a budeme mít více příležitostí se vzájemně setkávat.

Věřím, že jste si Vy i Vaše – naše děti a všichni zaměstnanci školy odpočinuli tak, abychom společně mohli dál otevírat brány k cestám, co vedou výš. Včerejší den byl rozehřívací (hlavně jsme přivítali naše prvňáčky), v pondělí již vyučujeme podle daného rozvrhu třídy. Není nač čekat, prázdniny byly dlouhé (i když se to dětem možná nezdálo :-)), práce před námi je dost, tak se do všeho rovnou pustíme. Jedině prvňáčci v rámci adaptačního období mají příští týden ještě vyučování jen dopoledne, následně půjdou na oběd, pak je můžete vyzvedávat či mohou jít do družiny. Družina má standardní provoz do 17:30 a v pátek do 15:00.

Začátek školního roku je důležitým mezníkem v životě všech školáků, učitelů ale i rodičů. Největší událostí je ale samozřejmě pro žáky prvních tříd. Letošního prvního září jsme slavnostně přivítali 21 nových školáčků a jejich rodiče tradičně před budovou školy. Páťáci jim zazpívali hymnu a poté již odešli se svými učiteli a patrony z pátých tříd. Přejeme všem prvňáčkům, aby nejen na svůj první školní den, ale i na celou první třídu jednou s úsměvem vzpomínali.

Příští týden nás ve středu čeká první společná assembly v divadle školy, zároveň bude probíhat natáčení nového promo videa školy. Moc prosíme, aby děti byly ve středu i čtvrtek ve slavnostních uniformách a odpovídající obuvi. Děkujeme.

Naším letošním mottem je:

„Řekni mi, já to zapomenu.
Ukaž mi, možná si to zapamatuji.
Nech mě zkusit si to a já to pochopím.“

Jedná se o velmi staré motto, které však platí v jakýkoli čas – cokoli, co prožijeme, je nepředatelné, tedy pojďme společně prožít celý rok.

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se uskuteční v pondělí 12. září od 17 hodin v jednotlivých třídách (kromě rodičů prvňáků, ti měli schůzky již včera).

I letos náš čeká společný adaptační pobyt – tentokrát pro žáky 3. – 5. třídy. Bližší informace obdrží rodiče společně s týdenním plánem od třídních učitelů, již teď si však můžete poznačit, že termín je od 21. – 23. září.

Přeji všem úspěšný začátek školního roku a těším na to, že si jej užijeme společně jako tým Vaší základky, společně s dětmi a společně s Vámi.

Za celý tým základní školy