První letošní pozdrav z Vaší - naší základní školy

Milí rodiče a přátelé Vaší – naší základní školy,

moc Vás zdravíme v novém roce a přejeme, aby byl plný radosti a zážitků. Jaký bude rok 2024 z pohledu čísel? Podle některých výkladů nás čeká velmi činorodé, nezávislé období a setkáme se s mnoha příležitostmi ke zbohatnutí. Nepůjde však jen o peníze či majetek, nýbrž také o bohatství v podobě štěstí, radosti, zdraví a splněných přání. Tak tedy věřme, že pomyslná osmička nám pomůže plnit naše přání a přinese opravdu pevné zdraví nám všem. ????

Ani v prvních dnech nového roku nezahálíme. Do dnešního příchodu tří králů ve třídách probíhaly adventní oázy. Dnes od rána koledovali naši tři králové před družinou a zpívali a vybírali peníze pro arcidiecézní charitu. Jako každý rok se výběr králů podařil a ti s paní Podhaiskou tvořili sehranou partu. Navštívili všechny třídy i sborovnu na základní škole. I na gymnáziu pak sbírka pokračovala, tentokrát se jí však chopili starší kamarádi z gymnázia. Všechny vybrané peníze (letos dokonce dvě kasičky) poputují do středočeského kraje na pomoc seniorům, maminkám samoživitelkám, handicapovaným lidem a všem potřebným. Moc třem králům děkujeme za jejich nasazení, dárcům děkujeme za všechny příspěvky, paní Podhaiské za každoroční skvělou spolupráci a Ilonce za organizaci této tradiční sbírky. ????

Jak prožily tento zkrácený týden děti v jednotlivých třídách? Pojďme opět otevřít dveře a nahlédnout:

1. třída
Tento týden začal v první třídě sdílením našich vzpomínek na vánoční prázdniny. Vyvodili jsme nové písmenko B a naučili se jej psát. V matematice jsme procvičovali prostředí krokování, součtové trojúhelníky a hravou formou pomocí víček jsme rozdělovali počet. Začali jsme i nové téma lidské tělo. Kondičku jsme si zlepšovali plaváním a hraním venku během přestávek. Na závěr týdne nám přišli do nového roku popřát Tři králové, naučili jsme se zpívat koledu a vyslechli jsme tříkrálový příběh.
Za tým první třídy
Bára a Hedvika
In first grade this week , we excitedly shared about our Christmas holidays. It was so nice to see all of our friends again after the break and we really enjoyed collaborating with one another during our pair work activities.  We practised expressing our preferences using I like and I don't like with our new food vocabulary.  We also found some time to reflect on 2023 and explore various New Year's traditions, making the start of the year an engaging and enriching experience.

2. třída
Tento týden byl sice krátký, ale nabitý novými poznatky. Začali jsme povídáním o našich vánočních zážitcích. Každý z nás měl něco zajímavého na srdci – od rodinných oslav po nové hračky a zážitky z prázdnin. Připomněli jsme si příběh Tří králů, což byl skvělý způsob, jak propojit naše vzpomínky s historií a tradicemi. V našem vzdělávacím dobrodružství jsme pokračovali novým tématem: lidské tělo. Bylo zajímavé dozvědět se, jak funguje a jak by se mohlo chovat třeba ve vesmíru. Učili jsme se o kostech, svalstvu a důležitosti péče o naše zdraví. V matematice jsme se ponořili do řešení různých úloh, které nám pomáhají využít matematiku v každodenním životě. A samozřejmě jsme se věnovali i jazykovým dovednostem. Zopakovali jsme si tvrdé souhlásky, abychom mohli jasně a správně komunikovat.
I když byl tento týden krátký, byl plný učení a zábavy.
Prima víkend
Druháci, Andrea, Beátka
This week was short but still full of fun and learning. We explored Venn diagrams and their application, delved into discussions about Christmas and discovered one of the roles of silent "e' in English words. We even found some time to learn a catchy new song to help us remember our phonics. Despite the brevity of the week we still had a productive and enjoyable time in the classroom.

3. třída
První tři školní dny v novém roce nám utekly jako voda. Doufáme, že jsme do studia vkročili tou správnou nohou a bude se nám dařit celý rok 2024. Poctivě opakujeme učivo prvního pololetí, abychom napsali testy nejlépe, jak dovedeme. Naučili jsme se novou písničku s vyjmenovanými slovy po M. Ve třídě se nám objevili kamarádi kostlivci, protože v příštím týdnu si budeme povídat o lidském těle. Vaši třeťáci
Všem přejeme klidný víkend a v pondělí se těšíme opět na viděnou.
Third grade reflected upon their break and shared some of their favorite memories from the holiday this week in class. On Wednesday, students reviewed strategies for writing a short story while writing about a favorite moment from their holiday. On Friday, the students participated in show-and-tell while sharing about either their favorite gift from Christmas or favorite moment from the holiday.

4. třída
Ježíšek rozdal dárečky, z cukroví už zbyly jenom kokosky, stromeček opadává, a my jsme se ve 4.třídě opět sešli, abychom zafinišovali před pololetním vysvědčením. V prvním týdnu nového roku 2024 jsme ve škole strávili pouze tři dny, avšak nezaháleli jsme. Ve středu jsme sdíleli zážitky z prázdnin a vymýšleli jsme předsevzetí, která bychom v novém roce rádi dodrželi. Zaměřili jsme se také na opakování učiva českého jazyka a matematiky, které se objeví v pololetních testících. Ve čtvrtek a pátek jsme pokračovali ve tvoření další stránky knihy „Lvíčata a stroj času“. Tentokrát bylo na pořadu dne téma „První čeští králové“. A králové se nakonec opravdu objevili, jen ne ti přemyslovští. V pátek k nám do třídy zavítali Kašpar, Melichar a Baltazar, jimž jsme do kasičky přispěli drobné obnosy na charitativní sbírku. Přejeme všem krásný nový rok 2024! Čtvrťáci
Returning from such joyous holidays, our class jumped right back into school mode. During English lessons we started the New Year with creating resolutions although not in the traditional sense. This year, we focused on a different type of resolution: the one-word resolution. We learned about how this type of resolution is overarching and can be used for more than one thing in our lives! Hopefully, this new tactic will help us to keep a growth mindset and keep us motivated all year long!

5. třída
Krátký, ale intenzívní! Takto bych stručně charakterizovala první školní týden v novém roce u páťáků. Společně jsme zhodnotili proběhlé svátky a naposledy zapálili svíčky na adventním věnci a s vánočním obdobím se rozloučili. Tři králové posvětili naši třídu, a i my jsme jim na oplátku prokázali úctu kolážemi Tří králů, které jsme vytvořili a společným zpěvem známe písně. S novým rokem přišla i předsevzetí a plánování. Páťáci mají jasno, chtějí uspět u přijímacího pohovoru a studovat na vysněné škole. Budeme dělat vše pro to, aby se sny splnily každému z nich. Po středeční oáze jsme se tedy hned vrhli na učení. Zopakovali jsme si pravopis a vše, co víme o slovesech. Inspirovali jsme se knihami, které někteří z nás našli pod vánočním stromečkem. Ukázali jsme si, jak se pracuje s úhloměrem a k čemu nám tato dovednost je a řešili jsme slovní úlohy pomocí rovnic. Procvičujeme písemné dělení dvojciferným dělitelem a snažíme se přijít na kloub principům dělitelnosti. V pátek jsme se ještě úplně nerozloučili, protože nás čeká další výprava za dobrodružstvím v rámci BIX s Ondřejem Bílým z gymnázia. Tentokrát vyrážíme na celý víkend za netopýry. Určitě dáme vědět, jak se nám expedice zdařila. Prima víkend i vám. Saša, Pavel a skvělí páťáci????.
In English class this week we of course talked about our Christmas break and what Santa had brought us, but we also found some time to work on our narrative stories. Hopefully all of our children will have their final drafts done soon.  On Thursday we did some work in Incredible English, using a timeline and in pairs we discussed inventions that were introduced to the world in the 19th and 20th centuries. Jordan should be back at school next week, so we are looking forward to our fun lessons with him.

Milí rodiče, milé děti, přejeme všem klidný víkend, až už se chystáte za sněhovým dobrodružstvím či dojídat cukroví a odstrojovat stromeček.

Vaše základka