První páteční pozdrav roku 2023 z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé naší - Vaší školy,

v prvním lednovém týdnu jsme po vánočních prázdninách opět přivítali s radostí ve školních lavicích děti. Museli jsme vzít ohled na to, že se během dlouhých prázdnin věnovaly hlavně cukroví, dárečkům, návštěvám, zimním radovánkám, bramborovému salátu a pohádkám. Ani my – dospělí – jsme nezůstali pozadu. Kromě těchto zážitků však někteří kolegové (jak už to u učitelské profese bývá) měli zážitky spojené s čajem, medem, vitamíny, peřinami a bojem s viry. Naštěstí jsme se sešli téměř v plném počtu, a tak nic nebrání dalším společným objevům, dobrodružstvím i testovým výzvám.
Celý týden se nesl ve znamení dozvuků adventu a dnes jsme si s dětmi naposledy zazpívali v ranních oázách adventní písně. V průběhu dopoledne navštívili všechny třídy tři králové.
Co nás v roce 2023 čeká? Z různých předpovědí a zdrojů je možné vyčíst spoustu zajímavostí, jisté však je, že jaký si jej uděláme, takový jej budeme mít. ????
Plánujeme opět mnoho různorodých a zajímavých akcí, výletů, přednášek a aktivit, na které se už nyní těšíme.

Vás už ale jistě zajímá, s jakými zážitky vstupují do nového roku děti v jednotlivých třídách… Pojďme tedy nahlédnout:

1. třída
Tak, první lednový školní týden je za námi. V pondělí jsme si ještě užívali prázdniny a v úterý jsme se naplno pustili do práce. Podívali jsme se do nového matematického prostředí s tajemným názvem Hadi. V češtině jsme nacvičili další dvě písmena. V pátek nás čekala Tříkrálová sbírka a povídání o ní.
Krásný víkend
Prvňáci, Andrea a Ilonka
Class 1 had a wonderful week back from winter break. We heard all about what our classmates got up to for Christmas and even had some leftover gifts to exchange. Christmas break did not slow us down though, we got right back to our learning and practised our speaking and listening. We even had time to survey the class on their favourite fruits and vegetables and created some awesome Carroll diagrams.  It was a busy week, but we are all happy to be back and look forward to what next week will bring.

2. třída
První týden po Vánocích věnovali druháci ohlédnutí za uplynulým rokem a plánováním roku příštího. Každý jsme se zamysleli nad svými předsevzetími pro rok 2023 a společně jsme se dohodli i na předsevzetích pro celou třídu. Zlepšíme se v dodržování pravidel, budeme se více respektovat a nebudeme křičet. Tak nám držte palce. Pustili jsme se do bádání o lidském těle, tentokrát budeme zjišťovat, jaké jsou nejdůležitější orgány. A protože se blíží vysvědčení, věnujeme se opakování všeho, co jsme se v prvním pololetí naučili.
Za tým druhé třídy, Bára
This week class 2 returned from winter break full of stories to tell! We heard all about our Christmas adventures and caught up with all our friends. We also had time to look at our new monthly theme-the Human Body. To close out the week, we looked at New Year’s resolutions and came up with a class resolution and a resolution for our teacher. Stayed tuned to see if we stick with out new resolutions in the coming weeks. It was great to be back at school again and we look forward to what lies ahead.

3. třída
Týden po vánočních prázdninách jsme se třeťáky zahájili jak jinak než vyprávěním zážitků z vánočních svátků. Nevěřili byste, jaké krásné dárky Ježíšek dětem přinesl. Celý týden jsme se věnovali hlavně opakování toho, co jsme se doposud naučili, neboť nás brzy čekají pololetní testíky. Samozřejmě jsme si také četli o příchodu tří králů a o tom, které dary přinesli do Betléma. V gramatice jsme se vrhli na vyjmenovaná slova po L a v matematice na opakování písemných početních operací, hlavně na písemné odčítání. V předmětu člověk a svět jsme poznávali jednotlivé planety a také jsme je výtvarně ztvárnili suchými pastely. Téměř aprílové počasí nám předposlední den školy nabídlo úchvatnou podívanou v podobě hned dvojité duhy. Víte, kolik má duha barev a jak vůbec vzniká? Pokud ne, zeptejte se někoho ze třeťáků, rád Vám to poví.
Přejeme všem krásný nový rok 2023!
After our holiday we were so excited to tell everyone about our Christmas, on Tuesday we wrote about our favorite memory and presented them to each other. The rest of the week we learned about and made our own New Years resolutions. To make sure we stay on track, we are hanging our resolutions in the classroom to make sure we keep on task in 2023!

4. třída
Do nového roku jsme vykročili pravou nohou a se spoustou předsevzetí. Těšíme se na výzvy, které s novým kalendářním rokem přijdou. Rozhodně jsme nezaháleli a pustili jsme se do práce. V českém jazyce už určujeme kategorie podstatných jmen (včetně vzoru u rodu středního) téměř bezchybně. Novoroční diktát byl celý v režii dětí a vůbec se nešetřily, ale zvládly ho napsat s přehledem. V matematice jsme řešili rovnice, připomněli jsme si matematické prostředí Abaku a rýsovali jsme ve čtvercové síti podle šipkových zápisů. Početní operace řešíme už v oboru do 100 000. Oslavili jsme hned dvoje třídní narozeniny (Teo a Miuško, gratulujeme!) a společně jsme si zazpívali a zatancovali. Na návštěvu za námi přišla agama Agáta od páťáků ( doprovodila ji Katka). Dozvěděli jsme se o ní spoustu informací a zajímavostí a také jsme si ji mohli prohlédnout zblízka a pochovat si ji. Moc se nám líbí! Do školy dorazili marodi, kteří s námi nemohli být na vánoční besídce a dodatečně si rozbalili dárky, které jim nechal pod stromečkem Secret Santa. V pátek naši třídu požehnali tři králové a my jsme společně odstrojili vánoční stromeček.
Rok plný radosti, dobrodružství a objevování přejí čtvrťáci, Saša, Katka, Beáta a Sašenka.
This Thursday we put in some extra work in the classroom. Instead of leaving our Raz-Kids Reading Assignment for homework, these go-getters got it done before going home. They worked in pairs (random, of course), helping each other to read, pronounce and understand all parts of our story, Standing Up to the Bullies. They completed their Quiz together to make sure they understood everything well. It was nice to see the children working in new pairs, sharing their knowledge and experience with someone they don’t normally work with.

5. třída
I v páté třídě jsme se věnovali opakování látky, s kterou jsme se v průběhu prvního pololetí seznamovali. Povedl se nám opakovací test z matematiky, a i v českém jazyce jsme si napsali opáčko o větných vzorcích a členech. Do naší třídy přibyl další člen – agama vousatá, která se jmenuje Agi. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o této ještěrce a vyzkoušeli jsme si její krmení i mazlení s ní. Ve čtvrtek odpoledne jsme pracovali, a hlavně diskutovali nad pravidly, která jsou pro nás důležitá. Snad se nám je podaří dodržovat. I to je jedním z předsevzetí, která si do nového roku neseme. Dnes se vydáme na výpravu za netopýry, tak se těšíme, že si společně užijeme víkend v přírodě.
Za pátou třídu Marie, Katka, Beáta a Martin.
This Wednesday we put our noses in our Writing Journals and started looking at the written structure of the PET test. Part 1 of the Writing portion of the test has the student respond to an email from a friend using notes provided for them. The kids worked hard trying to be creative and complete all parts of the assignment in about 100 words. I think this practice will go a long way for them if they take the PET test in the Spring. But even if they don’t, will boost their standard writing skills, getting them ready for next year’s Gymnazium endeavor.
We hopped into the new year with a new book! After a fun adventure to our school library, we are ready to start our novel study on The One and Only Ivan by Katherine Applegate!

Milí rodiče, v příloze Vám posíláme první číslo školního časopisu, který vznikl pod taktovou anglické sekce. Můžete si přečíst a prohlédnout reporty ze všech tříd.

Přejeme všem příjemný víkend a hodně malých i velkých radostí po celý rok 2023!

Vaše základka.

Marie Zicháčková