První projektový měsíc ve třetí třídě

Děti ze třetí třídy pořádně probádají celou zvířecí říši pomocí projektového vyučování. Celý měsíc leden děti provází téma Ryby a to ty sladkovodní tak i mořské, nezapomeneme také na podmořský svět, který nám odkryje zajisté spousty zajímavostí. Můžete se podívat na prvních čtrnáct dní, které jsme věnovali rybám sladkovodním. V dalších měsících se budeme těšit na obojživelníky, ptáky, hmyz, savce a plaz. Budeme vás pravidelně informovat.