Pygmalion na Vinohradech

Když budete chtít zhlédnout hru Pygmalion v březnu, znamená to začít shánět vstupenky nejpozději v lednu. Díky souhře všech událostí a součinnosti zúčastněných stran se nám podařilo vstupenky získat a dne 14. 3. 2017 úderem 18,50 hodiny se ocitnout s 15 studentkami a studenty naší školy na 2. balkoně v 1. řadě Divadla na Vinohradech.

V 19,00 hodin se začal odvíjet notoricky známý příběh profesora Hygginse a Lízy Doolitlové. Pro mě bylo milé vidět, jak si některé studentky, společně s hlavní představitelkou, přeříkávají texty a všichni ostatní přítomní jsou vtaženi do děje natolik, že si ani nevzpomenou na mobily.

Představení trvající 2,5 hodiny uteklo jako voda a já se před divadlem sešla se spokojenými studenty a studentkami, kteří jeden přes druhého hodnotili výkon Lízy, Higginse, Maďara a dalších aktérů. Reálně se tedy bavili o Šárce Vaculíkové a Janu Šťastném, kteří ztvárnili hlavní role, dále pak o T. Töpferovi, S. Skopalovi, L. Švormové, N. Konvalinkové, D. Ratajském a mnohých dalších.A někteří zasvěcení rovněž porovnávali s filmovou verzí - My fair lady. A najednou to nebylo o hrách počítačových, ale hře divadelní, staré bratru 100 let.

Díky, pane G. B. Shawe!


- Draga Čermáková -