​Řečnická soutěž „Porta aperta“ v plném proudu

V září a říjnu letošního školního roku proběhne v primě až septimě třídní kolo soutěže v umění komunikace PORTA APERTA. Ti nejlepší poté postoupí do kola školního v listopadu.

Bude se soutěžit v mluveném projevu – 2 - 5 minutovém monologu na téma, které si soutěžící sám připraví (nelze využít textu jiného autora!). Vyučující českého jazyka budou hodnotit soutěžící podle předem stanovených kritérií:

 • využití jazykových prostředků,
 • práce s informací,
 • originalita tématu,
 • technika práce s hlasem,
 • neverbální komunikace,
 • celkový dojem.

Soutěžící může zpracovat jedno z následujících témat (jsou formulována velmi obecně):

 • Svět kolem nás
 • Věda a technika
 • Energetika a my
 • Fotografie
 • Umění a kultura
 • Člověk a společnost
 • Přátelství
 • Komunikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Média v našem životě
 • Vzdělávání
 • Člověk a příroda
 • Zdraví
 • Problémy mladých lidí
 • Rodina
 • Naše budoucnost
 • Pomoc ostatním
 • Cestování
 • Ochrana zvířat
 • Sport

Soutěžíme ve 3 kategoriích:

 1. prima, sekunda
 2. tercie, kvarta
 3. kvinta, sexta, septima

Michaela Mikesková