Rozloučení se šk. rokem 2016-2017

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

stejně jako v loňském roce je i letošní jednačtyřicátý pozdrav zároveň posledním v tomto školním roce. Po řadě akcí, výletů, expedic a sportovních klání je tady čas na finální rekapitulaci.

V pořadí dvanáctý školní rok v historii OG končí, bylo to opět období mnoha výzev, celé řady úspěchů a určitě též některých osobních nezdarů. To ke škole a k životu patří. Jsem velmi hrdý na všechny své kolegy i studenty, byl to další skvělý a nezapomenutelný rok. Všichni jsme zároveň velmi vděčni Vám, rodičům a zákonným zástupcům, za Vaši důvěru a podporu, za desítky Vašich milým emailů. A obrovský dík samozřejmě opět patří nadaci The Kellner Family Foundation za neutuchající a velkorysou podporu školy i celé řady jejich studentů. Díky Vám všem!

Závěrečná dvoudenní celoškolní konference EARTH Kindness and Gratitude proběhla dle plánu, program byl pestrý a nabitý, velké díky patří všem zapojeným, samozřejmě vedoucím workshopů a speciálně hlavním organizátorům, kolegyním Balogové, Pospíšil a Kožnarové. Detailnější info a vyhodnocení necháme na některý zářijový dopis, který se bude ohlížet za prázdninami.

Včera proběhlo závěrečné slavnostní předávání vysvědčení a certifikátů nejlepším studentům ve sportovní hale. Jak jsem již v pololetí upozorňoval, studium pochopitelně přináší řadu poznatků a vědomostí, spoustu zážitků, budování nových a hlubokých sociálních vazeb, formování názorů a postojů a hodně zajímavých emocí, ale pro dnešní přehled si opět vystačíme pouze s čísly, tvrdými daty.

Jednoznačná většina našich studentů opět využila svého úžasného potenciálu a samozřejmě nadstandardního prostředí, které jim vytváříme, k nadstandardním výsledkům. Výsledky jsou skvělé a mimořádné.

V úterý 235 gymnazistů obdrželo vysvědčení (2 mají klasifikaci odloženou). Je mi velkým potěšením oznámit, že 190 děvčat a chlapců na gymnáziu OPEN GATE (tj. téměř 81 %) prospělo s vyznamenáním. Mimochodem je to o 19 více než v pololetí před pěti měsíci. 61 z nich navíc obdrželo ze všech předmětů pouze výborné, nádhera!

Výsledky jednotlivých tříd:

Prima A

Celkový průměr 1,394 (v 1. pol. 1,415)

9 prospělo s vyznamenáním, 6 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitele školy za samé výborné v obou pololetích: Česnek, Dvořák, Elisová, Pokorná, Švejdová, Votlučková

Prima B

Celkový průměr 1,301 (v 1. pol. 1,435)

15 studentů s vyznamenáním, 4 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitele školy za samé výborné v obou pololetích: Havlík, Hrabal, Chára, Švejda

Sekunda A

Celkový průměr 1,067 (v 1. pol. 1,096)

Všech 19 studentů s vyznamenáním, 8 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitele školy za samé výborné v obou pololetích: Bánhidai, Borovič, Horská, Kulhánková, Louda, Matura, Nebuželská, Nováková

Sekunda B

Celkový průměr 1,158 (v 1. pol. 1,215)

16 studentů s vyznamenáním, 8 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitele školy za samé výborné v obou pololetích: Bažantová, Hložková, Kratochvíla, Neumannová, Novák, Rendlová, Sikorová, Škorpil

Tercie A

Celkový průměr 1,141 (v 1. pol. 1,193)

17 studentů s vyznamenáním, 8 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitele školy za samé výborné v obou pololetích: Archalousová, Fojtíková, Hauferová, Kolomazník, Kubíček, Roušarová, Sedláková, Stránská

Tercie B

Celkový průměr 1,257 (v 1. pol. 1,324)

15 studentů s vyznamenáním, 2 děvčata obdržela mimořádný certifikát ředitele školy za samé výborné v obou pololetích: Hauferová, Uhlířová

Kvarta A

Celkový průměr 1,347 (v 1. pol. 1,333)

13 studentů s vyznamenáním, 4 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitele školy za samé výborné v obou pololetích: Dušková, Hrebík, Matejas, Trpišovský

KVARTA B

Celkový průměr 1,224 (v 1. pol. 1,272)

16 studentů s vyznamenáním, 4 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitele školy za samé výborné v obou pololetích: Němcová, Pavlovec, Rodina, Rott

Kvinta A

Celkový průměr 1,211 (v 1. pol. 1,406)

17 studentů s vyznamenáním, jedna studentka certifikát: Míšková

Kvinta B

Celkový průměr 1,267 (v 1. pol. 1,320)

14 studentů s vyznamenáním, 3 certifikáty: Lisichkina, Rendla, Vařáková

Sexta

Celkový průměr 1, 197 (v 1. pol. 1,314)

10 studentů s vyznamenáním, 4 certifikáty: Janečková, Kratochvílová, Medek, Rott

Septima

Celkový průměr 1,230 (v 1. pol. 1,435)

15 studentů s vyznamenáním, 5 certifikátů: Kolomazníková, Plešák, Poláková, Šindelář, Tyburcová

A ještě vzpomínka na maturanty (o jejich výsledcích jsem psal podrobně před měsícem):

Oktáva

Celkový průměr 1,260 (v 1. pol. 1,416)

13 studentů s vyznamenáním a jedničkáři Tereza Milošová, Míša Mrázková, Tereza Podhajská, Adam Polánek a Mája Scholzová.

Gratulujme pochopitelně všem studentům OG k jejich výsledkům.

Na závěr roku udílíme ještě speciální ocenění zřizovatele školy těm nejlepším z nejlepších. Zatímco u tradičního hodnocení pomocí známek či udělování akademických stipendií jsou jasně daná kritéria, matematicky vyjádřitelná, zde pracujeme více s emocemi. Kolegové měli vybrat nejlepšího studenta též z hlediska přístupu, chování, myšlení apod. Sešlo se několik desítek nominací s různým počtem hlasů a ti nejlepší a nejčastěji navrhovaní dostali krásné desky s titulem "Nejlepší student OPEN GATE" v daném školním roce. Samozřejmě bývají to většinou jména, která se objevují i v dalších hodnoceních, o to více však vyniknou.

Letos tuto poctu a ocenění obdrželi:

Jasmína Švarcrová

Magdaléna Kolomazníková

Mikuláš Škorpil

Amálie Anna Kulhánková

Alžběta Janečková

Michaela Rendlová

Karolína Hrabalová

Václav Benedikt Loula

Další velká gratulace!

Letos jsme také přidali jeden nový mimořádný certifikát za vynikající reprezentaci školy a prezentaci hodnot OG, a to nejen v rovině akademické.

Mimořádné ocenění obdržel Václav Trpišovský.

Ke své každoroční účasti a úspěchu na mnoha soutěžích a olympiádách letos ještě přidal osobní inciativu při organizaci charitativního běhu Run and Help ve svém skautském oddílu a jemu přidružených. Děkujeme!

Školní rok 2016/17 je minulostí, po 11 letech jsme se včera též rozloučili s panem Peterem Nitschem, který symbolicky tancem předal štafetu nové ředitelce OG, kolegyni Kateřině Kožnarové. Peterovi děkujeme za vše, co pro školu vykonal, a přejeme vše nej do další etapy života a Katce pevné nervy, mnoho sil a další řadu úspěchů školy pod jejím vedením. Také k tomu jí budeme my všichni ostatní nápomocni.

Za všechny své kolegy, bez nichž si chod organizace OPEN GATE nelze představit, přeji krásné léto, příjemnou dovolenou a na zážitky bohaté prázdniny. Na viděnou ve školním roce 2017/18.

Zde si prohlédněte fotogalerii.

Petr Chára