Septimáni se zúčastnili exkurze do histologické laboratoře

Ve středu 29. května 2024 se několik studentů septimy (pod vedením paní Hladíkové) jelo podívat do histologické laboratoře v Praze. Cílem této jednodenní exkurze bylo lépe pochopit, jak vlastně lidé v tomto typu zaměstnání – zdravotní laborant a lékař histolog-patolog – při své práci postupují, jaké metody a technologie používají a také jak se vzorky biopsií analyzují.

Během návštěvy nám byly představeny různé typy pracovišť, a to od míst, kde se vzorky přijímaly, až po místnost, kde se vzorek zkoumal pod mikroskopem. Právě tento prostor byl zajímavý svým vybavením, konkrétně mikroskopem, na který bylo napojeno mnoho dalších okulárů, v nichž jsme mohli vidět vzorek histologické lidské tkáně. Vzorek právě zkoumal histolog, konkrétně paní docentka Vlasta Rychterová. Na konci exkurze jsme diskutovali s experty v tomto oboru, a dokonce jsme se jich mohli dotazovat přímo při mikroskopování.

Z celé exkurze jsme si tak odnesli nejen spoustu nových informací o lékařském oboru histologie, ale i zážitků z praxe. Podobné zkušenosti jsou nám velkou motivací při rozhodování, zda se v budoucnu věnovat medicíně.

Nela Řeháková, septima A