Setkáváme se online

Během uplynulého měsíce se konala schůzka s agenturou Mediktop, s reprezentanty Jacobs University a Carl Benz School of Engineering v Německu, s reprezentantkou University of New York in Prague a s OG absolventem a nynějším studentem Minerva Schools Mikulášem Plešákem.

Máme velkou radost z toho, že i v době, kdy jsou školy zavřené, dokážeme studentům nabídnout zajímavá setkání s reprezentanty různých univerzit a s OG absolventy, byť pouze online.

 V uplynulém měsíci jsme měli možnost setkat se s reprezentantkou agentury Mediktop, jež připravuje zájemce o studium medicíny na přijímací zkoušky z biologie, chemie a fyziky. Agentura Mediktop je výjimečná tím, že zakladateli i průvodci těchto kurzů jsou sami studenti medicíny, a současně tím, že jako jediná připravuje uchazeče také na pohovor, který některé lékařské fakulty vyžadují.

Velmi zajímavé bylo i následující setkání s reprezentanty Jacobs University a Carl Benz School of Engineering, kde jsme se měli možnost dozvědět řadu zajímavých informací týkajících se těchto dvou technicky zaměřených univerzit u našich západních sousedů.

Nato následovala schůzka s reprezentantkou University of New York in Prague, která se nesla ve velmi vřelém duchu. Získali jsme podrobné informace o univerzitě samotné, o přijímacím procesu, oborech i o nabídce stipendií. Na UNYPu už studuje řada našich absolventů, kteří si studium na této instituci pochvalují.

Na závěr uplynulého týdne jsme mohli po dlouhé době pozdravit našeho absolventa Mikuláše Plešáka, který studuje na velmi netradiční univerzitě. Minerva Schools má kampusy po celém světě, přičemž studenti musejí v rámci studia (kromě prvního ročníku) strávit každý semestr v jiné zemi. Jedná se o zajímavý experiment, při němž veškeré studium probíhá online. Bylo tedy zajímavé porovnat si metody a formu našeho současného online vzdělávání a Mikulášovy zkušenosti s univerzitním online studiem. Byli jsme rádi, že jsme Mikuláše mohli do Berlína pozdravit.

Těšíme se na další zajímavá setkání.

Za tým poradenského centra