​Sextáni už ví, co znamená zóon polítikon

Minulý týden proběhl další ze společenskovědních projektů, tentokrát se sextáni učili o sociologii. Pět učitelů se snažilo svým studentům přiblížit, jakou problematikou se tato humanitní věda zabývá, kterých oblastí života především teenagerů se dotýká a jak lze získané poznatky využít v praxi. Vyznat se v množství jmen, jako jsou Weber, Comte, Pareto, Durkheim, Masaryk, Keller, není jen tak. Ještě tvrdším oříškem je porozumění všem sociologickým termínům. Socializace, etnocentrismus, agregát, sociální mobilita, identita, sociometrie, status, subkultura, enkulturace, sociálně-patologický jev, antipatie, sociogram – to je jen slabý výčet pojmů z deseti pracovních listů čtyřicetistránkového portfolia.

Studenty naštěstí množství učiva nevyděsilo, někteří na tom našli i mnoho pozitivního, jak píše Laura Říhová: „Sociologický seminář se mi líbil zatím nejvíce ze všech seminářů. Zaujalo mě, jak je toho v sociologii od každého humanitního předmětu trocha.“ Vyučující vymysleli různorodé aktivity, aby téměř čtyřem desítkám sextánů sociologický exkurz zpříjemnili. „Učitelé byli pozitivně naladěni, což motivovalo i nás studenty. Dokonce nám někdy zpestřili dlouhé hodiny v divadle úsměvnými příběhy ze svého života ,“ komentuje Laura.

Studenti soutěžili v kahootu, zhlédli krátký animovaný film i dokumenty z projektu Kmeny, diskutovali nad vlivem youtuberů nebo si vyzkoušeli práci probační a mediační služby.

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo natáčení reklamy. Víte, co je AIDA? Naši studenti ano a právě tuto strategii měli aplikovat ve své reklamě. Podle hodnocení samotných sextánů nejpovedenější reklamu vytvořila skupina, která nabízela služby hodinového manžela. Podívat se na ni můžete zde. Za zmínku stojí také reklama na u mladších žáků oblíbený fidget spinner (ke zhlédnutí zde) „Natáčení reklamy bylo nejen velmi zábavné, ale hlavně jsme měli skvělou příležitost pochopit celistvý koncept její tvorby, protože jsme museli myslet na veškeré požadavky AIDy a zároveň si reklamu důkladně rozplánovat pomocí detailního storyboardu. Letošní kvinty se určitě mají na co těšit!“ hodnotí nakonec Sarah Muldoon.

Všichni - učitelé i studenti - během těch tří dnů tvrdě pracovali, nedali se zastrašit ani časovou tísní, a tak nakonec odvedli výbornou práci. Teď ještě musí zvládnout ústní obhajobu, která se bude konat hned první školní dny po Novém roce.

Petra Šedivá