Sextáni v Rádiu Svobodná Evropa

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 studenti sexty s jejich paní učitelkou Pospíšil vyrazili do Rádia Svobodná Evropa, které sídlí v Praze blízko zastávky metra Želivského. Exkurze zahrnovala přednášku o historii rádia, následnou prohlídku a rozhovor s některými z novinářů. Celá exkurze se konala od 14:30 do 16:30.

Poté, co skupina přijela do Rádia Svobodná Evropa, musela projít přísnou bezpečnostní kontrolou, což bylo signálem, že se jedná skutečně o důležité místo. Jakmile skupina absolvovala tuto kontrolu, byla přivítána svým průvodcem, slečnou Konovalovou, která jim sdělila pozadí vzniku a historii rádia. Potom začala prohlídka unikátní a moderní budovy. Studentům bylo představeno několik oddělení zpravodajství včetně živého vysílání, oddělení sociálních sítí a zastavili se i v Kyrgyzském oddělení. Studenty zaujalo množství jazyků, používaných k tvorbě zpravodajství. Mimo světové jazyky, jako je ruština nebo angličtina, zde novináři používají i místní jazyky svých zemí. Celá prohlídka byla ukončena rozhovorem s vedoucím uzbeckého oddělení Alisherem Siddiguestým, který je podle webových stránek rádia “průkopníkem v používání moderních aplikací pro proklouznutí do jedné z nejcenzurovanějších zemí.” Skupina mu byla opravdu vděčná, protože jim věnoval hodně svého času.

Studenti se vydali do Rádia Svobodná Evropa, jelikož se v hodinách angličtiny zabývali sociálními problémy ve Střední Asii v rámci přípravy knihy Little Angles: Life as a Novice Monk in Thailand, týkající se života mnichů v Thajsku. Každý student si vybral jednu zemi a zpracoval do informativní brožury jeden z problémů ji sužující. Rádio Svobodná Evropa se specializuje na státy patřící do Sovětské Unie, které postihují problémy rozebírané v hodinách sexty. S pomocí uzbeckého žurnalisty Alishera Siddiqua byli studenti schopni lépe a hlouběji porozumět tématům, kterými se zabývali, a měli možnost vhlédnout do zákulisí novinářské práce.

Nejdříve se studenti od paní Konovalové dozvěděli něco málo o historii a vzniku rádia a jeho následném působení v zemích ovlivněných studenou válkou a komunismem. Po chvíli se téma přednášky přesunulo do současnosti, kdy studenti obdrželi informace ohledně fungování rádia ve východní Asii a přehled o tom, s jakými úmysly zde působí. K tomu došlo, protože pád Sovětského svazu neznamená pád komunismu celkově, ani fakt, že všude panuje demokracie a svoboda. RFE/RL nyní funguje ve 23 zemích, kam předává zprávy ze svého sídla v Praze. Poté se všichni měli možnost porozhlédnout v otevřených kancelářích a navštívit newsroom, aby získali bližší představu o denním fungování rádia.

Nakonec se odebrali do úžasné konferenční místnosti, kde již na studenty čekal ředitel Uzbecké části RFE/RL pan Siddique, který studentům podrobně vysvětlil proces získávání námětů na články a jejich následné zpracování. Studenti poté měli možnost se zeptat na otázky týkající se sociálních problémů. V Česku samotném mají pouze deset reportérů, v Uzbekistánu získávají zprávy od občanů přes aplikaci Telegram. Po této přednášce většina studentů odešla z časových důvodů, až na tři studenty, které čekal ještě jeden silný zážitek: byl s nimi udělán rozhovor do Kyrgyzského rádia o názorech na situaci v zemích východní Asie a zejména Kyrgyzstánu samotném.

Tím byl ukončen náš domluvený čas v rádiu, avšak paní Pospíšilová a tři další studenti byli pozváni na další vzrušující zážitek: byli dotazováni kyrgystánským žurnalistou na názor na země střední Asie, speciálně na Kyrgystán. Tyto zákeřné otázky od žurnalistů byly chvílemi lehce zastrašující, ale naši studenti z Open Gate si stáli za svými názory a odpovídali uváženě. Některé krátké části budou vysílány v náledujících kyrgystánských ranních novinách.

Celkově byla exkurze informativní, zajímavá a vysoce přínosná. Rozhodně přinesla těmto několika OG studentům nový náhled na věčně se měnící roli žurnalistiky a denních zpráv.