​Slavnostní atmosféra na Jarmarku tradic

Jaké české tradice jsou zapsány na seznamu světového nehmotného dědictví UNESCO? Touto otázkou začíná každoroční projekt Jarmark tradic, který pro kvartány pořádá jazykový department. Mnoho studentů neví, jak na tuto otázku odpovědět. A vy, vážení čtenáři, znáte je? Správná odpověď je verbuňk, což je slovácký mužský lidový tanec; masopustní průvody s maskami na Hlinecku; sokolnictví; jízdy králů ze Slovácka a loutkářství.

Pro naše studenty je důležité znát tradice nejen své vlasti, ale také zemí, kde je hlavním úředním jazykem němčina, španělština nebo francouzština. Díky poznávání tradic různých národů si totiž přibližujeme i jejich kulturu a mentalitu. Některé tradice se slaví doma v rodinném kruhu, kdežto jiné tradice se slaví prostřednictvím velkých festivalů, kterých se účastní tisíce lidí. Nezapomeňme ale na obchodní a ekonomické aspekty těchto tradic. Mnoho z nich se stává turistickou atrakcí horlivě propagovanou v masmédiích. Účelem toho je přilákat co nejvíce diváků, kteří na místo konání akce přijedou a podpoří tamější ekonomiku.

Každý, kdo se učí německy, musí vědět, co je Oktoberfest; zatímco ti, kteří se učí francouzsky, musí chápat, proč se ve Francii 1. dubna lepí na záda přátel nebo i cizích lidí papírové rybičky… I když pravděpodobně většina z nás nezná přesný původ každé tradice, nejsme historici, alespoň bychom měli něco o jejich existenci tušit. Věděli jste, že například Mexiko, země s největším počtem španělsky hovořících lidí na světě, má sedm tradic zapsaných na výše zmíněném seznamu UNESCO? Předpokládám, že ne. Tak jako vy se i studenti španělštiny dozvěděli o tomto faktu teprve teď.

Kvartáni, kteří druhým rokem studují buď španělštinu, francouzštinu, nebo němčinu, prezentovali vybrané zvyklosti na Jarmarku tradic, jenž se uskutečnil v úterý 11. dubna. Byla to akce, kde převládala radost a slavnostní atmosféra. Tradice vytvářejí pouta mezi lidmi; je to něco, co sdílíme s ostatními; něco, co slavíme ve společnosti přátel. Přesně taková byla naše akce… Náladu, která zde panovala, si můžete prohlédnout na fotkách ve fotogalerii.

Děkujeme studentům obou kvart za jejich nadšené zapojení.

Milena Caba