Soutěž StemCo na Open Gate

V uplynulých dvou letech se studenti Open Gate úspěšně zúčastnili mezinárodní online vědecké a matematické soutěže StemCo.

Online formát této soutěže, jejíž organizační výbor sídlí v Singapuru, se ukázal být pro dobu covidové pandemie velmi příhodným. Soutěžní okno začíná vždy v pátek a končí o nedělní půlnoci. Během této doby mohou přihlášení studenti pracovat na zadaných otázkách. Celá soutěž probíhá v angličtině a je rozdělena na jednotlivé soutěžní okruhy - BioCo, PhysiCo, ChemiCo a MathematiCo. Kromě množství správných odpovědí je důležitým faktorem i čas, který student na odpovědi potřebuje, tak se totiž organizátoři snaží korigovat možnost vyhledávání správných řešení během práce. Po skončení soutěže dostane každý účastník nejen zprávu o svém umístění, ale i individuální detailní analýzu svých odpovědí a času stráveného prací na jednotlivých typech otázek. Souběh všech faktorů je určován tzv. Awards – Golden, Silver a Bronze, případně tzv. Honorable mention.

Soutěž poprvé proběhla v prosinci 2020 a od té doby se stala globálním fenoménem. V minulém ročníku se jí zúčastnilo více než 5000 studentů z téměř 40 zemí všech světadílů včetně USA, Kanady, Japonska, Austrálie, Německa a dalších. V současnosti pořádají organizátoři dvě kola ročně. Studenti Open Gate se zatím zapojili jen do podzimních kol, jarní kolo soutěže totiž koliduje se školními a následnými koly vědeckých olympiád pořádaných v České republice. Účastníci platí poplatek 20 amerických dolarů, v předchozích ročnících za naše soutěžící tuto platbu hradila škola.

Naši studenti již patří k nejúspěšnějším řešitelům StemCo. V prvním ročníku dosáhl Nikita Zahranyčnyj na Silver Award v soutěži PhysiCo, Vojtěch Pavrovský a David Čumba na tutéž příčku v soutěži BioCo a Jan Hladík získal Silver Award v soutěži ChemiCo.

V roce 2021 se naším nejúspěšnějším reprezentantem stal Anthony Bawia (septima B), který dosáhl Silver Awards hned ve dvou předmětech, a to v BioCo a ChemiCo. Zařadil se tedy mezi 5 nejlepších účastníků na světě. Kromě zmíněných ocenění získal rozhodnutím jednatelky školy, paní Petry Dobešové, i věcný dar za vzornou reprezentaci. OG skvěle zastupovali i další Silver Awardees: Nikita Zahranyčnyj (septima B, 11. místo), David Jirásko (kvinta A, 19. místo) a Tomáš Jirman (kvinta B, 27. místo) v soutěži MathematiCo. Celkově se do soutěže zapojilo 16 našich studentů z kvinty až septimy. Díky tomu, že jsme se již zařadili mezi zavedené soutěžící, jsme se mohli zúčastnit všech soutěžních okruhů, v nichž jsme pro školu získali kromě Silver Awards také 17 Bronze Awards a 3 Honorable mentions.

Doufejme, že toto je pouze začátek řady úspěchů studentů z OG v této moderní a zajímavě organizované soutěži, která mimo jiné poskytuje i velmi potřebné srovnání znalostí a dovedností ve skutečně globálním měřítku. Zájemci o působení v dalších ročnících se mohou obrátit na pana Pavelku, našeho učitele chemie, který jim sdělí další podrobnosti, nebo mohou navštívit webové stránky soutěže stemco.org.