Společný strom kvinty A

Na začátku nového školního roku studenti kvinty A vytvářeli na třídnické hodině společný strom. Studenti se snažili najít zájem, potřebu, obavu nebo jinou charakteristiku, kterou mají společnou s partnerem ve dvojici. Nalezený společný znak zapsali na namalovaný list nebo květ, vystřihli a nalepili do siluety stromu. Společná aktivita přinesla nejen příjemný vstup do nového školního roku, ale také poznání dvou nových spolužáků. Strom budeme společně doplňovat i během školního roku. Navíc nám bude stále připomínat, jak skvělá parta kamarádů je třída kvinta A.