Stříbrná EDIE expedice je za námi!

Druhý červnový víkend odjeli studenti Open Gate, kteří měli zájem o získání stříbrné úrovně Ceny vévody z Edinburghu (EDIEho), na svoji expedici do překrásné krajiny Českého ráje.

Dvě pětičlenné skupiny si po předchozí průpravě v různých oblastech nakonec naplánovaly třídenní cestu po Českém ráji. Psát o tom, jak se všichni vrátili unavení, ale navýsost spokojení, až nadšení, by bylo nošením dříví do lesa. Jakožto koordinátor této expedice jsem byl více než spokojený, protože během všech tří dnů studenti prokazovali svoji připravenost, samostatnost i umění správně se rozhodovat i v těžších situacích a opět tak potvrdili, že učení se vlastním prožitkem je jedním z nejefektivnějších způsobů učení vůbec. O tom, jak se měli, si můžete nakonec udělat obrázek sami z jejich reportáží, které najdete zde.

Luděk Michalik