​Stříbrná expedice DofE – Chillerino 2016

Tento víkend jsme se my, odvážní studenti sexty, vydali objevovat překrásnou krajinu Kokořínska, a to nejen za účelem získání stříbrné úrovně Ceny vévody z Edinburghu (DofE), ale hlavně kvůli prožití společného dobrodružství.

Náš tým, který jsme nazvali Chillerino 2016, byl složen ze 4 studentů – Sáry Paštikové, Hanky Tyburcové, Pavlíny Havránkové a Dominika Bureše. Do týmu patřila také Bety Novosadová, ale ta bohužel onemocněla. Všichni jsme zvládli předchozí průpravu v různých oblastech i konečné plánování trasy pod dozorem zkušené školitelky, paní učitelky Šedivé. Expedici hodnotila paní učitelka Drábková. Jako každá skupina i my jsme si stanovili cíl naší expedice – poznávání hradů a zámků na Kokořínsku.

Vyrazili jsme okolo 11 hodiny v pátek 17. června z města Mělník, kde jsme navštívili krásný zámek. V Harasově u zříceniny na nás čekala první kontrola. Druhý den jsme vyrazili přes Ráj do Kruhu. Cestou jsme doslova vyšplhali na hrad Houska a Kokořín. Zde jsme si užili krásné výhledy. Třetí den byl pro nás velmi kritický, jelikož nám již nezbývalo mnoho sil. Nejtvrdším oříškem pro nás byl hrad Bezděz. Velký kopec a extrémně teplé počasí nám daly zabrat, ale společnými silami jsme i tento hrad dobyli. Třídenní výlet jsme zakončili v Doksech, kde jsme se za zvládnutí stříbrné expedice odměnili dobrým jídlem.

Jsme moc rádi, že jsme tuto expedici zvládli, ač pro některé z nás byla opravdovou výzvou. Počasí nám až na pár dešťových přeháněk přálo, a tak jsme si ji velice užili. O tom, jak jsme se měli, si můžete nakonec udělat obrázek sami. Naše fotky naleznete zde.

Sára Paštiková, Hanka Tyburcová, Pavlína Havránková a Dominik Bureš