Studenti kvinty A absolvovali seminář první pomoci

Studenti kvinty A se v pondělí 20. května zúčastnili praktického semináře první pomoci. V pěti skupinách si s lektory vyzkoušeli, co dělat, když nastane situace, kdy je potřeba rychle a správně jednat.

Seminář začínal rozřazením studentů do pěti skupin. Čtyři z nich vždy absolvovaly obecnou přednášku, která zahrnovala možné způsoby zranění a první pomoc při jejich řešení. Pátá skupina si pak prakticky zkoušela vše, co se naučila, přímo na figurantech, kteří simulovali různé typy zranění a zdravotních problémů.

Skupinky se střídaly a zranění také. Studenti kvinty A řešili třeba ztrátu vědomí, alergickou reakci, dušení či krvácení. Na obecné přednášce si pak vyzkoušeli první pomoc na miminku s panenkou, přičemž každý si zkusil resuscitaci jak bez, tak s pomocí AED na plastické figuríně.

Seminář byl velmi detailní, naučný a užitečný. Lektoři byli velmi milí a s radostí odpovídali na všechny naše otázky. Tímto jim za vše moc děkujeme. 
                                                                                                                                                                    Lucie Davidová, kvinta A