​Studenti matematiky ani na konci školního roku nezahálejí

Přestože je konec letošního školního roku již za dveřmi, studenti OPEN GATE ve svém studijním tempu rozhodně nepolevují. Na konci května se zúčastnili hned dvou matematických soutěží.

První z nich byla organizována studenty Matematicko-fyzikální fakulty a nese velmi hezký název MaSo. Na podzim jsme v konkurenci dalších 47 týmů z celé České republiky zvítězili, a i proto tentokrát nebylo naše očekávání právě malé. Konkurence byla ještě větší než na podzim, soutěže se ve dvou městech (Praze a Mikulově) zúčastnilo více než devadesát škol. Bohužel se termín soutěže překrýval s výletem studentů kvarty do Francie, a tak jsme museli naše družstvo mírně omladit. Johan Rott, Thea Kratochvílová, Jan Kačenka a Václav Trpišovský se ani tentokrát neztratili a za umístění se na vynikajícím 28. místě jim patří zasloužená gratulace.

V květnu rovněž vyvrcholila další matematická soutěž, a to Pythagoriáda. Celá řada našich studentů z primy, sekundy a tercie se probojovala do okresního kola, které se konalo v Říčanech. K velké radosti celé naší školy se i zde naši studenti zaskvěli a okresní kola zcela opanovali. V kategorii Z6 (tj. mezi primány) zvítězil Václav Trpišovský a na děleném druhém místě skončil Robin Čáslavský a Jan Hrebík. Ani naši ostatní zástupci se mezi téměř 40 řešiteli neztratili a poděkování za vynikající reprezentaci školy patří i Antonínu Froncovi, Bertramu Škařupovi, Fabiánu Rottovi a Johaně Marii Vondrákové, kteří se stali úspěšnými řešiteli okresního kola. V kategorii Z7 (sekunda) se vítězem okresního kola stal Josef Frühauf, na druhém místě skončil Jan Kačenka a na čtvrtém Matěj Rendla. Rovněž v kategorii Z8 (tercie) je vítězem okresního kola student OPEN GATE, jmenovitě Johan Rott.

Protože jsem si vědomi, že jádrem studentské práce není účast v soutěžích, ale jejich každodenní snažení v hodinách, rád bych se pro představu o různorodosti hodin a přístupu našich studentů k matematice závěrem zmínil o práci dvojice žáků ze sekundy A. Jan Kačenka a Josef Frühauf si dobrovolně položili otázku, jaké rovinné geometrické útvary, barvy a znaky si jednotlivé státy zvolily na své národní vlajky. Tento výzkum zpracovali ve svém volném čase, vyhodnotili v procentech i pomocí tabulek a grafů v Excelu a následně svůj výzkum odprezentovali spolužákům, čímž velmi zajímavě propojili matematiku se zeměpisem. Oba dva dále rovněž pracují na sbírce netradičních slovních příkladů, které vypracovávají spolu s řešeními. Některé z těchto příkladů jsou pak v rámci oživení hodin zařazeny do výuky, což pomáhá s motivací celé skupiny.

Luděk Michalik