​Studenti Open Gate vydávají nový časopis

Většina z nás vnímá Open Gate jako školu otevřenou mimoškolním, nadstavbovým aktivitám. Škola nás, studenty, neváhá podpořit v téměř jakékoliv činnosti, která dává smysl. My se toho samozřejmě snažíme co nejlépe využít, čehož je důkazem také vydávání školních časopisů. Blíže je představovat nemusím, ale jen pro připomenutí si je uveďme: KrOGnika, kde si na své přijde čeština; OG Notes, který je zaměřený na cizí jazyky; OG Chronicle, věnující se především angličtině. Jenže to není vše.

Přestože se naše škola jeví jako spíše humanitně zaměřená, budoucími vědci se to tu jen hemží. To je také důvodem, proč jsme se rozhodli spektrum dosud humanitně zaměřených časopisů rozšířit. Rádi bychom Vám tak představili Open Science, historicky první časopis v Open Gate, který čtenáře provede fascinujícími zákoutími přírodních věd, a to prostřednictvím článků tvořených výhradně studenty.

Open Science studentům nabízí možnost poznat, jakým způsobem funguje publikační činnost. Středoškolští studenti tak mají unikátní příležitost vyzkoušet si psaní vědeckých článků a dosáhnout až k jejich publikování ve veřejnosti přístupném časopise.

Po bojích především s technikou a počítačovými programy mezi vás konečně vysíláme první číslo, které naleznete v PDF verzi na následujícím odkazu: Open Science, 1.volume. Co je jeho obsahem, zjistíte tedy již sami.

Za aktivity spojené s vydáním tohoto čísla jsou zodpovědní následující studenti: Jakub Kunčák, Jan Petrů, Michaela Mrázková, Johan Rott, Mikuláš Plešák, Adéla Brzobohatá a Máša Paulavets. Velké poděkování patří také paní Kožnarové, která nám všem byla velkou oporou a bez jejíchž zkušeností by bylo vydání časopisu mnohem komplikovanější.

Pokud vás napadne nějaká připomínka, výtka, doporučení či pochvala, neváhejte nás oslovit prostřednictvím e-mailu zaslaného na openscience.info@gmail.com.

Přejeme vám hodně zážitků při čtení našeho díla. Doufáme, že vás osloví a že se tak budete těšit na příchod dalšího, tentokrát podzimního čísla.

Za celou redakci

Jakub Kunčák