Studentská rada má novou prezidentku

Vážení rodiče, zákonní zástupci, studenti, učitelé, vychovatelé,

díky důvěře, již ve mě vložili studenti Open Gate, se mi dostalo té cti, že mohu zastávat post prezidentky Studentské rady OG pro školní rok 2016/17. Spolu s viceprezidentkou Natálií Žalmanovou a kancléřem Vladimírem Kulišem máme vizi jednotné a plně integrované školy s co nejvíce transparentní radou, která maximálně zefektivní komunikaci mezi žáky, učiteli, vychovateli a vedením školy. Dále se také pokusíme o zkvalitnění studijního prostředí, zejména zlepšení wifi signálu a jeho rozšíření, o modernizaci počítačů a mnoho dalšího.

Co se obsazení budoucí rady týče, dnes 29. 9. 2016 byli vybráni zástupci jednotlivých výborů, a to následovně: za kolejní výbor Václav Kerekanič, za školní Viktor Říha, za volnočasový Matěj Rendla a za jídelní Aneta Procházková. Doplňující výbory budou letošní rok zastávat Fabián Rott (denní výbor) a Vojtěch Kolomazník spolu s Markem Matějem (IT výbor). Do 5. 10. 2016 budeme mít kompletní seznam reprezentantů jednotlivých tříd. První schůze studentské rady pro tento rok proběhne v pondělí 3. 10. Zde se setká již kompletní studentské zastupitelstvo spolu s pověřenci z řad učitelů a vychovatelů. O průběhu jednání a jeho výstupech se můžete informovat jak u vašich třídních prefektů, tak přes facebookové stránky Studentské rady OG, popřípadě na jejích webových stránkách, kde naleznete veškeré zápisy schůzí.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit, a to buď osobně, nebo přes e-mail.

Jménem Studentské rady OG pro rok 2016/17

Thea Kratochvílová

Prezidentka Studentské rady

Thea Kratochvílová, prezidentka Studentské rady