Studentská rada v nové sestavě

Po dvou letech úspěšné vlády bývalé prezidentky They Kratochvílové se postu vedoucího Studentské rady ujal Matěj Rendla se svou viceprezidentkou Michaelou Rendlovou. A už ve čtvrtek 4. října se konala první schůze, na které se rozdělovali všichni členové studentské rady do jednotlivých výborů. Rozdělení proběhlo následovně:

  • ŠKOLNÍ VÝBOR: Matyáš Šupka, David Jirásko, Jitka Burianová, Anne-Maria Matejas, Thea Kratochvílová, Viktorie Hložková (předsedkyně výboru)
  • KOLEJNÍ VÝBOR: Martin Kubíček, Emmanuela Evgeniou, Suren Škardová (předsedkyně výboru)
  • VOLNOČASOVÝ VÝBOR: Adriana Skřivanová, Amélie Anna Kodymová, Matěj Marek, Evelyn Deliš, Julie Scholzová, Klára Pešková, Lucie Míšková, Bronislav Theuer (předseda výboru)
  • JÍDELNÍ VÝBOR: Magdalena Vyšanská, Merlin Garbini (předseda výboru)

Na dané říjnové schůzce se kromě rozdělení také řešily budoucí plány rady, kterých je letos opravdu dost. Nejbližší plánovanou akcí je haloweenského odpoledne s tradiční večerní diskotékou, která by se měla uskutečnit 25. října. Můžeme pevně doufat, že se radě podaří i letos zrealizovat své vize, které povedou ke zlepšení komunity Open Gate a k radosti všech našich studentů, pedagogů a vychovatelů na této škole.

Radě zdar!

Za Studentskou radu

Natan Kratochvíla, kancléř