Tříkrálová sbírka

V pondělí po vánočních prázdninách jsme již po čtvrté pořádali Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá každoročně Charita Česká republika. Hned ráno byly za Kašpara, Melichara a Baltazara Klárka, Zuzka a Danielka a vybíraly příspěvky od půl osmé před ranní družinou společně s paní Podhaiskou, která je zdravotní sestřičkou v Mukařovském domově seniorů a každý rok nám pomáhá s tímto projektem. Po skončení družiny se králové vyměnili a po areálu chodili Tony, Maty a Lucka. Většina vybraných peněz zůstává v regionu, kde se akce pořádá (65 %  Charita, která koledování organizovala, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky). Peníze putují  na podporu nemocným lidem, seniorům, opuštěným dětem, maminkám samoživitelkám a dalším potřebným lidem.