Tříkrálová sbírka na ZŠ

Toto pondělí jste mohli před ranní družinou spatřit naše koledující tři krále s paní Podhaiskou, která již šestým rokem s námi spolupracuje a dojíždí k nám z Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově. Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita Česká republika a vybraná částka pak putuje v rámci Středočeského kraje na pomoc opuštěným dětem, starým a sociálně potřebným lidem a rodinám, či hendikepovaným občanům.

Letos bych chtěla moc poděkovat našim dětem jmenovitě Anežce, Toníčkovi a Davídkovi, kteří se své úlohy zhostili na výbornou a po celou dobu neúnavně chodili, zpívali a koledovali nejen na naší základní škole, ale v celém areálu. Moc vám děkuju!

V neposlední řadě pak chci poděkovat všem našim přispěvatelům, děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.