Třináctý školní rok - 345 žáků a studentů

Gymnázium a základní škola Open Gate v Babicích u Prahy přivítaly v novém školním roce 345 žáků a studentů – 251 z nich jsou studenti osmi ročníků gymnázia a necelou stovku tvoří žáci prvního stupně základní školy. Zhruba 40 procent studentů získává v tomto školním roce sociální stipendium a na gymnázium přichází z dětských domovů, pěstounské péče nebo sociálně slabých rodin.

Absolventi Open Gate dosahují každoročně v závěrečných zkouškách vynikajících výsledků. Šest letošních absolventů mezinárodní maturity IB se může pochlubit výsledkem 40 a více bodů. O studenty a žáky pečuje 68 členů pedagogického sboru, které od července vede nová ředitelka Open Gate Kateřina Kožnarová.

Na základní školu Open Gate nastoupilo po prázdninách 94 žáků. Gymnázium navštěvuje v letošním školním roce 251 studentů, z nichž 119 bydlí ve studentských kolejích. Díky nim se kampus Open Gate podobá tradičním britským „boarding school“.

Zatímco základní škola je klasickou soukromou školou, kde platí všichni žáci školné, na gymnáziu se potkávají studenti, kteří vyrůstali v různém, a často velmi odlišném, sociálním prostředí. Necelá polovina gymnazistů získává sociální stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation. V letošním roce to je 97 studentů, z nichž 11 žije v pěstounské péči a devět v dětském domově.

„Open Gate není škola pro elitáře, ale pro ty, kdo chtějí kvalitní vzdělání. Díky podpoře Nadace The Kellner Family Foundation se na Open Gate potkávají studenti z různých sociálních vrstev, což přirozeně vytváří unikátní vzdělávací prostředí. Studenty kromě vzdělávání vedeme také k odpovědnosti a solidaritě. Nechybí ani zapojení do různých charitativních aktivit,“ doplňuje ředitelka školy Kateřina Kožnarová.

Absolventi osmiletého gymnázia Open Gate každoročně dosahují vynikajících výsledků v závěrečných zkouškách, a to jak u českých státních maturit, tak i v mezinárodní maturitě IB. „Naši letošní absolventi získali z mezinárodní maturity IB celkový průměr rovných 40 bodů. Šest maturantů obdrželo v závěrečném hodnocení 40 bodů nebo více, nejlepší dva se mohou pochlubit výsledkem 43 bodů ze 45 možných. V celosvětovém srovnání s výsledky 150 000 absolventů mezinárodní maturity IB v květnu 2017 se naši absolventi opět zařadili mezi nejúspěšnější maturanty,“ konstatovala Kateřina Kožnarová.

Důležité informace pro zájemce o studium na Open Gate
Zájemci o studium na Open Gate mohou navštívit areál při dnech otevřených dveří, které se uskuteční v termínech 23. listopadu 2017 a 18. ledna 2018, případně po předchozí domluvě i v jiném termínu.

Pro přijetí na Open Gate jsou rozhodující studijní předpoklady studenta a jeho vnitřní motivace ke studiu. Bez šance nejsou ani studenti jiných gymnázií nebo druhého stupně základní školy – v novém školním roce získali sociální stipendium nejen studenti nastupující do primy, ale také pět studentů, kteří přestoupili do vyšších ročníků gymnázia Open Gate z jiných škol.

Co je na Open Gate nového?
Nejpodstatnější novinkou je změna na postu ředitele školy, kdy po jedenácti letech ve vedení Open Gate odešel do penze Peter Nitsche. Novou ředitelkou školy se stala Kateřina Kožnarová, dosavadní vedoucí sekce přírodních věd na gymnáziu, učitelka biologie a společenských věd. Kateřina Kožnarová působí na Open Gate deset let a již před svým jmenováním přispívala k rozvoji školy a zkvalitňování výuky jako poradce pro školní kurikulum a profesní rozvoj pedagogického sboru. Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a rovněž je certifikovanou zkoušející pro předmět biologie v rámci mezinárodní maturity IB.

  • Od září zahájilo svoji činnost Poradenské centrum, které poskytuje studentům řadu služeb od již tradičního kariérního poradenství až po systémovou péči o nadané a mimořádně nadané studenty.
  • V průběhu prázdnin byla nově vybavena laboratoř pro studium přírodovědných předmětů.
  • Pro žáky základní školy je k dispozici školní autobus, který ve školní dny jezdí na trase Praha – Babice a zpět.