Uni Chat Meetings

Začátkem tohoto měsíce jsme společně s naším Poradenským centrem poprvé spustili pro studenty vyššího gymnázia online Uni Chat Meetings. Tyto virtuální schůzky se konají vždy ve čtvrtek odpoledne a studenti se během nich mohou alespoň takto zprostředkovaně setkat s reprezentanty univerzit z různých koutů světa. Součástí schůzek je vždy představení vybrané univerzity, klíčových dat o studiu na této univerzitě, o životě v představované lokalitě, studenti se rovněž dozvídají informace o selektivitě univerzity, finanční náročnosti studia atd. Součástí schůzky je pochopitelně také možnost položit otázky reprezentantům dané univerzity.

První schůzka proběhla na začátku měsíce dubna. Jednalo se o setkání s reprezentantkou z ESSEC Business School v Paříži, kam se v letošním roce hlásili i naši dva studenti. 16. dubna se už naše v pořadí druhá schůzka konala přes komunikační platformu MS Teams a tentokrát byla studentům představována EU Business School, kam před několika lety zamířili i dva naši absolventi.

V současné době plánujeme další schůzky s reprezentanty univerzit v Berlíně a Dublinu. Bližší informace s Vámi budeme sdílet v příštích týdnech.

Za Poradenské centrum OG