Uni Chat meetings a OG Career Fair dospěly do finále

Závěrem bychom Vás chtěly informovat o tom, jaké možnosti se naskytly našim studentům za uplynulý měsíc.

Ještě koncem května se v rámci Uni Chat meetings uskutečnila schůzka s představiteli Lékařské fakulty v Hradci Králové, která byla po stránce informativní velmi cenná. To dokazovalo i množství studentů, kteří se schůzky zúčastnili. Týden nato se uskutečnilo setkání týkající se studia na vyhlášené University College Dublin, která se do budoucna dozajista stane cílovou destinací některých našich studentů, protože tato univerzita nabízí nejen skvělé studijní programy, ale i zázemí. Poté jsme získali nejaktuálnější informace o studiu v Dánsku. Jako už minule i tentokrát nás provázel pan Jan Hofman ze Scandinavian Study a jako už posledně i během této schůzky, při které panovala velmi pozitivní atmosféra, nás tato studijní destinace nadchla pro své kvalitní a s praxí propojené programy. Následovalo setkání s několika reprezentanty z mezinárodní sítě vysokých škol United Business Institutes, které nabízejí populární bakalářský obor Business Administration. Při poslední v sérii schůzek jsme měli možnost se virtuálně potkat s Teou, Kájou, Tomášem a Honzou, našimi absolventy, kteří s námi sdíleli své zkušenosti a zážitky spojené se studiem v Nizozemí.

V rámci OG Career Fair jsme se online potkali s panem režisérem Jiřím Adamcem, který našim studentům představil svoji profesi z jiné strany, než můžeme vidět na televizní obrazovce. Skvělé tipy získali zájemci o studium tohoto a příbuzných oborů. Následoval velmi příjemný a osobní rozhovor s naší paní učitelkou Natálií Balogovou, která nám představila taje učitelské profese – především nám odhalila přípravu a práci, kterou běžně studenti nemají možnost vidět. Děkujeme za hluboké myšlenky prolínající se celým hovorem. Následovalo online setkání s panem Stanislavem Dvořákem, advokátem v oblasti obchodního práva. Studenti se dozvěděli velmi podrobné informace o tom, co se skrývá za prací advokáta ve velké právní kanceláři, ale zároveň si mohli vyzkoušet, jaký mají odhad při řešení reálných případů. V závěrečném týdnu jsme se setkali s panem Ladislavem Hájkem, který s námi sdílel zkušenosti ze své profese, tedy z oblasti lidských zdrojů. Zjistili jsme, jak fungují personální agentury, ale především jsme se dozvěděli, co dnes zaměstnavatelé požadují, jak má vypadat skvěle sestavené CV a jak se připravit na důležitý pohovor před komisí. Během všech setkání se mohli studenti ptát na otázky, které je k dané tématice zajímaly.

V měsíci červnu se rovněž konalo online Setkání českých poradců v rámci Fulbrightovy komise v Praze. Naše kariérní poradkyně měly možnost získat nejaktuálnější informace týkající se současné situace na univerzitách v zahraničí, mluvilo se také o možném vývoji v příštím školním / akademickém roce.

Všem, kteří se s námi potkávali během našich virtuálních schůzek, ze srdce děkujeme za jejich čas, nadšení a ochotu sdílet s námi své cenné zkušenosti. Studentům moc děkujeme za účast a aktivitu.

Těšíme se na další setkání.