Úspěch Klubu robotiky

Po roce především distanční práce se členové našeho klubu konečně sešli tváří v tvář. Radost z prezenčního setkávání jsme přelili do intenzivního čtrnáctidenního sestavování a dolaďování robota 17089, s nímž jsme měli v plánu zúčastnit se on-line soutěže, kterou organizovala univerzita ve španělském Vicu. Naše píle se nejen vyplatila, ale dokonce byla oceněna, jelikož jsme v soutěži vyhráli cenu za nejlepšího robota a za nejlepší dokumentaci (Performance Award za nejvyšší skóre v soutěži a Think Award za nejlepší engineering notebook). 

Na tomto odkazu si můžete prohlédnout fotky z procesu konstruování Čísla 17089 i ze samotné soutěže. Vývoj robota i samotný turnaj jsme si užili a za všechny si dovolím říct, že jsme Klub robotiky posunuli na ještě vyšší úroveň. Velmi se těšíme na pokračování klubu v příštím roce.