Úspěch studentky OPEN GATE v historicko-literární soutěži 20 let svobody aneb demokracie není samozřejmost

V průběhu září poslali tři studenti OPEN GATE své eseje do literární soutěže 20 let svobody aneb demokracie není samozřejmost. Soutěž vznikla jako příspěvek k připomenutí dvacátého výročí pádu komunistického režimu. Je určena studentům středních škol, jelikož právě mladá generace ztrácí přímou zkušenost s životem v totalitě. Ze tří studentů naší školy uspěla nejlépe Anežka Svobodová se svojí esejí Režim a já. Tato práce byla vybrána spolu s dalšími 29 texty do finálového kola. Anežka se už teď může těšit do CEVRO Institutu, kde se 5. listopadu bude konat konference Dvacet let demokracie v ČR, na které budou slavnostně vyhlášeni vítězové. O nich bude rozhodovat odborná komise, jež posoudí vědomosti autora o období komunismu, jeho argumentaci, autentičnost, originalitu, gramatickou a stylistickou správnost textu a také respektování formálních náležitostí (rozsah, naplnění vymezeného zadání). Věříme, že mezi vítězi bude i Anežka.

Michal Kašpar