​Úspěchy studentů Open Gate v matematických soutěžích

Ve druhé polovině března se konal Matematický klokan, který se organizuje ve formě školních kol (identických pro všechny školy v ČR). Poté okresní koordinátoři zasílají zpět na školy výsledky studentů v jednotlivých okresech. V kategorii Benjamín, tj. studenti primy a sekundy, jsme dosáhli až neuvěřitelných výsledků. Mezi prvními sedmi řešiteli z celkových více než osmi set jich bylo šest z naší školy! S maximálním počtem bodů vyhrál Václav Trpišovský, jehož v uvedeném pořadí následovali: Matěj Rendla, Jan Kačenka, Petr Dobiáš, Michal Míšek a Josef Frühauf. V kategorii Kadet (tercie + kvarta) se vítězem okresního kola stal Mikuláš Plešák a 6. místo obsadil Johan Rott. V kategorii Junior (kvinta a sexta) byla druhá Míša Flégrová a osmý Jakub Kunčák. V nejstarší kategorii – Senior - dosáhl Lukáš Chalupa na místo páté. Všem zmíněným studentům patří velké uznání a všichni věříme, že podobně úspěšní budou i v dalších letech.

Vynikající výsledky z Matematického klokana pak ještě překonali studenti účastnící se tradiční Matematické olympiády. Po úspěšném absolvování domácího kola byli nejúspěšnější řešitelé kategorie Z6 – Z8 pozváni na okresní kolo do Čelákovic. Toto kolo pak naši studenti doslova opanovali, když zvítězili ve všech třech kategoriích. Dělené 1. - 2. místo obsadil Václav Trpišovský, resp. Jan Kačenka (kategorie Z6 a Z7), samostatnou vítězkou se stala Thea Kratochvílová (kategorie Z8). Ale ani naši další účastníci se neztratili: Bertram Škařupaobsadil 6. místo (kategorie Z6) a Eliška Kalinová dělené 3. místo (kategorie Z8). Opět nám nezbývá nic jiného než gratulovat a popřát hodně štěstí a úspěchů i v dalších soutěžích

Luděk Michalik