Úspěšná reprezentace studentů Open Gate v řečnické soutěži Mladý Demosthenes

Dnes se naši studenti zúčastnili populární řečnické soutěže Mladý Demosthenes (http://www.mladydemosthenes.cz/index.php), jejíž regionální kolo se v naší škole konalo druhým rokem. Open Gate mělo zastoupení ve všech čtyřech věkových kategoriích, za které soutěžili Kristýna Šmerdová (prima A), Adam Polánek (kvarta), Ibolya Běláková (sexta) a Pham Tuan Anh (septima). Ačkoliv se každý rok úroveň projevů jednotlivých soutěžících zvyšuje a roste rovněž počet zájemců o tuto soutěž, všem našim studentům se podařilo vybojovat první postupové místo do krajského kola. Krajské kolo, které se bude konat zhruba za měsíc, prověří řečnické umění našich studentů ve výrazně vyšší konkurenci, proto se nyní budeme společně soustředit na eliminaci chyb v jejich mluvených projevech.

Všem zúčastněným moc gratulujeme a budeme jim přát mnoho úspěchů v dalším kole soutěže.

Lenka Chárová Zahořová