Vánoční hvězdy jsou prodány

Prodali jsme přes 100 vánočních radostí a věříme, že vám všem nyní hvězdy dělají radost doma a září do všech stran.  Na gymnáziu navíc prodávali v rámci třídních schůzek též a byli také velmi úspěšní.

Při prodávání samotném zářily zejména děti, které si zaslouží obrovskou pochvalu. Bylo vidět, jak si celou akci užívají a přistupují k prodeji velmi profesionálně.  Jejich řady navíc byly posilněny o studenty gymnázia - děkujeme všem starším spolužákům za výpomoc!

Jsme rádi, že i my můžeme přispět na konto Šance Olomouc. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na humanizaci léčby hematologicky a onkologicky nemocných dětí.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!