Ve škole Open Gate jsme vyběhali v rámci Run and Help rekordní částku

Nápad na charitativní běh, do kterého se zapojí celá škola nebo firma a při kterém nepůjde o vítězství, ale o pomoc handicapovaným sportovcům, přišel před lety právě ze základní školy a gymnázia Open Gate v Babicích. A tak se zrodil projekt Run and Help, jehož se studenti i učitelé této školy pravidelně zúčastňují.

Letos se jich sešly 24. června více než čtyři stovky. Děti, studenti, učitelé i ostatní zaměstnanci „natočili“ jistě stovky kilometrů, ale nepočítali je. Důležité jako vždy bylo, že všichni věděli, proč sportují.

„Před akcí jsme měli online besedu s lidmi z Konta Bariéry, kteří dětem představili Ondru i jeho příběh. U dětí to mělo silný ohlas,“ vysvětluje Marie Zicháčková. „Vím, že žáci z mé třídy doma opravdu rozbili kasičku, neřekli si o peníze rodičům.“

Dohromady se tak během dne s Run and Help podařilo vybrat rekordních 101 689 korun, kterými přispějeme na bionickou protézu pro jedenáctiletého Ondru. Je dobře, že děti vědí, jak skvělá je to pomůcka – před akcí sledovaly videa o bionických protézách. „Naši žáci a studenti jsou v tomto ohledu velmi zvídaví a soucítící,“ pochválila je Marie Zicháčková.