Velikonoční dopis z OPEN GATE

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

jubilejní třicátý letošní pozdrav přichází v netradiční den a hodinu. Vzhledem k velikonočním prázdninám jej dostáváte již dnes a vzhledem k dnešnímu nabitému programu až večer.

Průběh počasí posledních dní odpovídal týdnu minulému a aprílovému období. V pondělí prakticky léto, včera deštivý podzim, dnes větrné jaro.

Vraťme se na úvod ještě krátce do minulého týdne. O letošním Run and Help jsem již psal, nyní ke kilometrům zbývá dodat charitativní rozměr. Celkem jsme vybrali krásných 33 000 Kč a to ještě po Velikonocích něco málo přibude. Děkujeme opravdu všem kolegům, studentům, rodičům a příznivcům za účast, podporu a příspěvky. Moc si toho vážíme a věříme, že takovéto akce jsou nejen pro naši komunitu velkým přínosem. Ještě jednou DÍKY MOC!!!

V pondělí nás na ranním assembly obšťastnil dalším zajímavým příběhem a historkou p. Nitsche, byť se nás opět pokusil trošku vylekat. Hlavním tématem byla kniha Stranger in the Woods a hlavně samotná osoba Christophera Knighta. Děkujeme za zajímavé téma.

Již jsem informoval, že probíhá mnoho akademických soutěží, všechny výsledky pak shromáždíme na jednom místě. Dnes např. dorazil výsledek olympiády astronomické. Velká gratulace Veronice Vařákové ke druhému místu ve Středočeském kraji.

V úterý se konaly dvě důležité akce, každá svojí povahou úplně jiná. Maturanti psali písemnou práci z českého jazyka a literatury v rámci společné části maturitní zkoušky a kvartáni měli v rámci svých druhých cizích jazyků jarmark tradic jednotlivých zemí. Více si můžete přečíst a prohlédnout zde.

Dnes, ve středu, byl konec výuky uzpůsoben odjezdu na velikonoční svátky, studenti nás postupně opouštěli již po obědě. My, učitelé, jsme poté měli čtvrtletní pedagogickou poradu. Studenti i rodiče by měli mít na Managebacu k dispozici průběžný výsledek ke třetímu čtvrtletí ve všech předmětech. Z celkového přehledu lze konstatovat, že jen sedm ze všech 240 studentů má v současné době slabší výsledky v jednom či více předmětech (pod 50 %). Toto průběžné hodnocení je pro ně signálem, kde více zabrat. Tito studenti a jejich rodiče budou též informováni o konkrétní situaci s nabídkou konzultace či jiné pomoci. Drtivá většina jinak dosahuje vynikajících výsledků ve všech ohledech. Velká krása. Samozřejmě jsme se dílem zabývali mnoha dalšími tématy a plánem na nejbližší období.

Dovolte mi tedy připomenout, že v úterý hned příští týden se koná přijímací řízení. Očekáváme v OG větší počet návštěvníků, uchazečů i doprovodu. To samé se v menší míře zopakuje ve čtvrtek dopoledne a v mnohem početnější podobě odpoledne a večer, kdy se konají pravidelné jarní třídní schůzky a konzultace. Budeme se na Vás těšit. Jen bych si dovolil požádat rodiče denních studentů, aby si u více vytížených kolegů domluvili setkání na jiný den a umožnili tak prostor rodičům z větší vzdálenosti. Děkujeme moc za pochopení.

Včera jsem obdržel pozvánku na svatbu dalšího z našich absolventů. Vám ostatním vzkazuji: milujte se, žeňte se, vdávejte se, mějte děti, minimálně jedna sympatická škola tu je a bude!!!

Užijte si velikonoční svátky, mějte se krásně a zachovejte nám přízeň.

Petr Chára