Virtual Career Fair 2021

Po loňském úspěchu prvního ročníku Virtual Career Fair, organizovaného kariérními poradci z Poradenského Centra a studentskými koordinátory, jsem se rozhodli na tuto akci navázat. I tento rok tedy pořádáme dvouměsíční virtuální kariérní veletrh zkoumající profese z nesčetného množství oborů, které umožní našim studentům získat cenný vhled od odborníků a zkušených profesionálů z různých kariérních prostředí. Během tohoto projektu mají studenti možnost se setkat s dobrovolníky z rodičovské komunity, ale také s externími řečníky, kteří jim představí své profese v rámci online prezentace a sdílí jejich vzdělávací cestu, která je dovedla až tam, kde jsou dnes. Během pravidelných týdenních online prezentací si studenti vyslechnou cenné rady a mají možnost klást otázky, jelikož jedním z cílů přednášek je pomoci nasměrovat jejich vlastní akademická rozhodnutí. 

Našim cílem je zdůraznit důležitost vzdělání a zároveň ukázat, kolik cest může vést k úspěšné kariéře - v určitých situacích je nutná trpělivost a schopnost propracovat se, jindy je zase třeba podstoupit risk, abyste dosáhli svých cílů. Každá cesta však vyžaduje spoustu tvrdé práce, odhodlání a soustředěnosti. Ačkoli naši řečníci představují různé profese, odrážejí podobné zprávy, které inspirují naše studenty. Identifikace a stanovení cílů, přizpůsobivost a flexibilita, vnímání výzev jako příležitostí a řešení výzev k budování odolnosti je jen několik tipů, které naši řečníci v rámci již uplynulých diskuzí zmínili. Prozatím proběhlo několik schůzek, během nichž byli studenti seznámeni se širokou škálou povolání, konkrétně se jednalo především o oblast vědy, ekonomiky, byznysu a práv. 

V následujících týdnech nás ještě čeká několik prezentací, které nám přiblíží další profesní odvětví. Věřím, že i ty budou zajímavé, dále rozšíří naše obzory a některé budou třeba i inspirovat při volbě profesní budoucnosti. Své profese nám představí v rámci Career Fair dohromady 14 hostů.

Za Poradenské centrum OG,

Jenny Lees, Lenka Zahořová - kariérní poradkyně 

Klára Pešková, Zuzana Šaterová, Elizabeth Jitka Olšanská - studentští koordinátoři