Vítejte!

Milé studentky a studenti, kolegové, drazí rodiče a zákonní zástupci,

po dvou měsících se všichni znovu setkáváme za branou školy, která si svou výjimečností a nevšedností nezadá se zážitky, které si přinášíme z letních prázdnin. Radostná shledání, navazování nových přátelství a velká očekávání. Takový je již tradičně začátek školního roku na Open Gate. Přejme si, aby to byl rok plný nejen akademických úspěchů, ale především splněných osobních přání.

Všem, kteří se přímo podíleli na rozjezdu nového školního roku, patří velké uznání a srdečný dík. Jaké bude jeho pokračování, je již na nás všech. Každý z nás tvoří budoucnost Open Gate a já pevně věřím, že to bude budoucnost, která každému z nás umožní být tím, kým chce být.

Vaše

Kateřina Kožnarová
ředitelka OPEN GATE - gymnázium a základní škola