Volná místa na OG

Vzhledem k růstu počtu studentů hledáme pro gymnázium OPEN GATE nové kolegy.

Open Gate má vysokou akademickou úroveň, ve svém kurikulu zdůrazňuje rovněž sociální a globální odpovědnost. Profil studenta vyzdvihuje kultivovanost, kreativitu, samostatnost, houževnatost a schopnost inovovat.

Škola byla založena v roce 2005 a je unikátním projektem pro nadané studenty ze všech společenských vrstev, včetně těch ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jejich studium finančně podporuje formou sociálních stipendií Nadace The Kellner Family Foundation.

Open Gate patří mezi školy, kde mají studenti možnost absolvovat program mezinárodní maturity IB. Zároveň mohou studium zakončit i českou státní maturitou. Studenti a absolventi školy dosahují vynikajících výsledků na národní i mezinárodní úrovni.

Open Gate je škola s rodinnou atmosférou, vynikajícím zázemím a velkorysým prostorem pro profesní rozvoj učitelů.

Více informací zde.