Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2023/2024

Čj.: OG/G/777/2023

V Babicích dne 9. června 2023

Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia – TERCIE pro školní rok 2023/2024

v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky mimořádného přijímacího řízení do Tercie pro školní rok 2023/2024.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v mimořádném příjímacím řízení:

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v mimořádném příjímacím řízení:

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

MPZ-7/2023

17

Přijat/-a

2

MPZ-5/2023

15

Nepřijat/-a

3

MPZ-6/2023

12

Nepřijat/-a

4

MPZ-1/2023

11

Nepřijat/-a

5

MPZ-2/2023

0

Nekonal/-a

6

MPZ-3/2023

0

Nekonal/-a

7

MPZ-4/2023

0

Nekonal/-a

Kritéria přijímacího řízení:

  • Do ročníku bude přijat 1 uchazeč na volné místo.
  • Mimořádné přijímací řízení (dále jen MPZ) se skládá z českého jazyka (0-3 body), matematiky (0-3 body), anglického jazyka (0-1), testu studijních předpokladů (0-5 bodů) a přijímacího pohovoru (0-12). Celkový maximálně dosažitelný počet bodů v rámci MPZ je 24 bodů.
  • Minimální hranice pro splnění podmínek mimořádného přijímacího řízení (MPZ) je 17 bodů za předpokladu, že uchazeč v každé oblasti obdržel alespoň jeden bod.
  • V případě, že přijímací řízení úspěšně absolvuje více uchazečů, budou přijímáni v pořadí podle počtu získaných bodů až do naplnění volné kapacity v ročníku. V případě rovnosti bodů bude přijat uchazeč s vyšším počtem bodů v přijímacím pohovoru.

Ing. Petra Dobešová

ředitelka školy