Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2023/2024

Čj.: OG/G/866/2023

V Babicích dne 21. června 2023

Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia – SEKUNDA -  pro školní rok 2023/2024

v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky mimořádného přijímacího řízení do Sekundy pro školní rok 2023/2024.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v mimořádném příjímacím řízení:

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

2MPZ-9/2023

17

Přijat/-a

2

2MPZ-5/2023

16

Nepřijat/-a

3

2MPZ-8/2023

15

Nepřijat/-a

4-5

2MPZ-1/2023

14

Nepřijat/-a

4-5

2MPZ-6/2023

14

Nepřijat/-a

6

2MPZ-7/2023

13

Nepřijat/-a

7

2MPZ-4/2023

12

Nepřijat/-a

8

2MPZ-2/2023

10

Nepřijat/-a

9

2MPZ-3/2023

6

Nepřijat/-a

Kritéria přijímacího řízení:

  • Do ročníku budou přijati max. 2 uchazeči na volné místo.
  • Mimořádné přijímací řízení (dále jen MPZ) se skládá z českého jazyka (0-3 body), matematiky (0-3 body), anglického jazyka (0-1), testu studijních předpokladů (0-5 bodů) a přijímacího pohovoru (0-12). Celkový maximálně dosažitelný počet bodů v rámci MPZ je 24 bodů.
  • Minimální hranice pro splnění podmínek mimořádného přijímacího řízení (MPZ) je 17 bodů za předpokladu, že uchazeč v každé oblasti obdržel alespoň jeden bod.
  • V případě, že přijímací řízení úspěšně absolvuje více uchazečů, budou přijímáni v pořadí podle počtu získaných bodů až do naplnění volné kapacity v ročníku. V případě rovnosti bodů bude přijat uchazeč s vyšším počtem bodů v přijímacím pohovoru.

Ing. Petra Dobešová

ředitelka školy