Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2024/2025

Čj.OG/G/743/2024

Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky mimořádného přijímacího řízení do Sekundy a Kvarty  pro školní rok 2024/2025.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v mimořádném příjímacím řízení:

SEKUNDA

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

2MPZ-9/2024

23

Přijat/-a

2

2MPZ-8/2024

17

Přijat/-a

3

2MPZ-7/2024

16

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

4-6

2MPZ-3/2024

15

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

4-6

2MPZ-6/2024

15

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

4-6

2MPZ-11/2024

15

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

7

2MPZ-10/2024

14

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

8

2MPZ-5/2024

12

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

9

2MPZ-4/2024

11

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

10

2MPZ-1/2024

9

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

11

2MPZ-2/2024

5

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

KVARTA

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

4MPZ-3/2024

22

Přijat/-a

2

4MPZ-4/2024

17

Přijat/-a

3

4MPZ-6/2024

16

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

4-6

4MPZ-1/2024

15

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

4-6

4MPZ-2/2024

15

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

4-6

4MPZ-7/2024

15

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

7

4MPZ-5/2024

5

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

Kritéria přijímacího řízení:

  • Doplnění ročníku do max. kapacity 20 žáků ve třídě.
  • Mimořádné přijímací řízení (dále jen MPZ) se skládá z českého jazyka (0-3 body), matematiky (0-3 body), anglického jazyka (0-1), testu studijních předpokladů (0-4 bodů) a přijímacího pohovoru (0-13). Celkový maximálně dosažitelný počet bodů v rámci MPZ je 24 bodů.
  • Minimální hranice pro splnění podmínek mimořádného přijímacího řízení (MPZ) je 17 bodů za předpokladu, že uchazeč v každé oblasti obdržel alespoň jeden bod.
  • V případě, že přijímací řízení úspěšně absolvuje více uchazečů, budou přijímáni v pořadí podle počtu získaných bodů až do naplnění volné kapacity v ročníku. V případě rovnosti bodů bude přijat uchazeč s vyšším počtem bodů v přijímacím pohovoru.

V Babicích dne 7.června 2024

Ing. Petra Dobešová

ředitelka školy