Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění zveřejňujeme výsledky mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2020/2021: Výsledky mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia.