Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,  

níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení:

Ročník

Pořadí

Ev.číslo

Celkem

Rozhodnutí

Kvarta

1.

U01

21

Přijat

Kritéria mimořádného přijímacího řízení:

  • Minimální hranice pro splnění podmínek mimořádného přijímacího řízení je 17 bodů.

Vyhlášení výsledků:

  • V souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, bude seznam uchazečů,  jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, zveřejněn v sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia) a dále na webu školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče, a to po dobu alespoň 15ti dnů. Zápisový lístek se v případě přijímání do vyšších ročníků nevyžaduje.

  • Uchazeč je povinen sdělit škole do 2 pracovních dnů od zveřejnění výsledků mimořádného přijímacího řízení, tzn. do 12. června 2020, písemnou formou (např. e-mailem) své rozhodnutí a potvrzení přestupu na OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice.
  • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána písemně prostřednictvím České pošty.
  • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Celý dokument ke stažení zde, nebo si rozklikněte stránku příjimacího řízení na našem webu.