Výsledky mezinárodní maturity IB

Mezinárodní maturitní zkoušku International Baccalaureate (IB) absolvovali v letošním roce studenti na více než 3 000 školách ve 143 zemích celého světa. Zatímco celosvětově studenti získali průměrné hodnocení 30 bodů (ze 45 možných, přičemž minimum je 24), absolventi gymnázia Open Gate dosáhli opět vynikajícího průměru 36,2 bodů. Maximální dosažené skóre na Open Ga v letošním roce činí 43 bodů.

Mezinárodní maturita IB otevírá studentům dveře ke studiím na prestižních zahraničních univerzitách. „Pro složení zkoušek mezinárodní maturity IB se letos rozhodlo všech 17 studentů posledního ročníku Open Gate. Deset studentů složilo maturitu z celého spektra předmětů, zbylých sedm si vybralo předměty ze dvou až tří skupin. Čtyřem studentům se podařilo získat 38 bodů a více, což považuji za vynikající výsledek. Také v letošním roce se tak naše gymnázium zařadilo mezi ty nejlepší školy v ČR i ve světě,“ uvádí Petr Chára, zástupce ředitele Open Gate.

O mezinárodní maturitě International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP)

Mezinárodní maturita IB je dvouletý studijní program určený pro studenty septimy a oktávy, který se na Open Gate vyučuje v angličtině a češtině. Studenti během dvouletého období skládají řadu dílčích zkoušek. Aby mezinárodní maturitu složili, vybírají si šest předmětů z šesti skupin.

Pokud jsou studenti už během studia silně profilovaní v určitém směru, nemusejí získat mezinárodní maturitu z celého spektra šesti předmětů, ale mohou si vybrat jen jednu či dvě skupiny, ve kterých se chtějí dál uplatňovat. V tom případě získají IB certifikát.

IB Diploma Programme (IB DP) uznávají univerzity na celém světě a často nahrazuje přijímací zkoušky. Maximálně možný počet bodů, které může student v IB DP získat, je 45 (maximum bodů z jednoho předmětu je sedm, tj. za šest předmětů maximálně 42 bodů plus 3 bonusové za kurz Teorie vědy a napsání eseje o 4 000 slovech). Cílem je povzbudit studenty ke kritickému myšlení a filozofické reflexi podstaty vědění i studovaných předmětů. K získání mezinárodní maturity dostačuje obvykle 24 bodů.

Gymnázium Open Gate získalo mezinárodní akreditaci International Baccalaureate v roce 2009, a začalo tak studentům nabízet prestižní Diploma Programme, zakončený mezinárodní maturitou. Stalo se prvním ryze českým gymnáziem s touto certifikací v ČR.

Petr Chára