Výsledky mimořádného přijímacího řízení do sekundy a kvarty

Čj.OG/G/541/2021

Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky mimořádného přijímacího řízení do Sekundy a Kvarty pro školní rok 2021/2022.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v mimořádném příjímacím řízení:

SEKUNDA

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

MPZ-01/2021

18

Přijat/-a

2-3

MPZ-06/2021

15

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

2-3

MPZ-04/2021

15

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

4

MPZ-10/2021

14

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

5-8

MPZ-03/2021

10

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

5-8

MPZ-05/2021

10

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

5-8

MPZ-07/2021

10

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

5-8

MPZ-02/2021

10

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

KVARTA

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

MPZ-08/2021

18

Přijat/-a

2

MPZ-09/2021

17

Přijat/-a

Kritéria přijímacího řízení:

  • Do každého ročníku budou přijati žáci do max. počtu 20 žáků ve třídě.
  • Mimořádné přijímací řízení  (dále jen MPZ) se skládá z českého jazyka (maximálně 4 body), matematiky (maximálně 4 body), anglického jazyka (maximálně 4 body), testu kognitivních schopností  (maximálně 4 body) a ústního pohovoru (maximálně 8 bodů). Celkový počet je maximálně 24 bodů.
  • Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je 17 bodů.

V Babicích dne 7. června 2021

S pozdravem,

Mgr. Petr Šlemenda

ředitel školy