Výsledky našich studentů v matematických soutěžích

Tak jako na většině škol vČeské republice proběhly v jarních měsících i u nás dvě tradiční matematické soutěže. První byl Matematický klokan, soutěž zaměřená na matematické myšlení a řešení netradičních a problémových úloh, druhou pak byla Matematická olympiáda, která se věnuje spíše formálnější matematice.

Matematický klokan je jednorázovou soutěží, jíž se každoročně účastní statisíce studentů (konkrétně v minulém školním roce to bylo více než 400 000) v šesti různých kategoriích – od druhé třídy ZŠ až po maturitní ročníky.

V tabulce níže si můžete prohlédnout, jak se v jednotlivých kategoriích umístili naši studenti (uvádím i počet získaných bodů, maximum je 120):

Kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

Benjamin (prima + sekunda)

David Jirásko (109 bodů)

Klára Blaškovanová (103 bodů)

Sofie Daňková, Karola Sušanková a

Jáchym Jakub Kulhánek (všichni 99 bodů)

Kadet (tercie + kvarta)

Michaela Rendlová, Lenka Sikorová a Matthew Novák(všichni 114 bodů)

Šárka Neumannová (106 bodů)

Martin Matura (102 bodů)

Junior (kvinta + sexta)

Václav Trpišovský (120 bodů)

Vilém Rožek (87 bodů

Adéla Archalousováa

Nela Uhlířová(obě 79 bodů)

Markéta Hauferová (67 bodů)

Student (septima + oktáva)

Jakub Kára (104 bodů)

Pro zajímavost se nabízí srovnání s ostatními studenty v našem okrese (celostátní statistiky prozatím nejsou k dispozici) a v něm se rozhodně neztrácíme:

  • Kategorie Benjamín: David Jirásko - 3. místo, Klára Blaškovanová - 9. místo
  • Kategorie Kadet: Míša Rendlová, Lenka Sikorová a Matthew Novák – sdílené 2. místo
  • Kategorie Junior: Václav Trpišovský - 1. místo, Vilém Rožek- 2. místo, NelaUhlířová - 8. místo a Adéla Archalousová – 10. místo
  • Kategorie Student: Jakub Kára - 1. místo

Druhou soutěží je tradiční Matematická olympiáda. Ta probíhá ve dvou kolech, kdy po školním kole následuje kolo okresní, u vyšších kategorií kolo krajské. Rozdělení do kategorií kopíruje na základní škole jednotlivé třídy – tj. kategorie Z6, Z7, Z8 a Z9, na vyšším gymnáziu se kategorie pro kvintu nazývá C, pro sextu B a poslední dva ročníky jsou spojené do jedné kategorie A.

V následující tabulce naleznete umístění našich úspěšných školních řešitelů v okresním kole (zahrnuje pouze ty účastníky, kteří se umístili v první desítce) a v kole krajském.

Kategorie

Jméno

Umístění v okresním kole

Umístění v krajském kole

Z6

Jan Sikora

2. místo

Nekoná se

Z6

Klára Blaškovanová

4. místo

Nekoná se

Z6

Elen Prokešová

8. místo

Nekoná se

Z7

Daniel Strnad

1. místo

Nekoná se

Z7

Jáchym Kulhánek

7. místo

Nekoná se

Z8

Andrea Pokorná

1. místo

Nekoná se

Z8

Barbora Votlučková

8. místo

Nekoná se

Z9

Matthew Novák

4. místo

41. místo

Z9

Šárka Neumannová

7. místo

14. místo

Z9

Amálka Kulhánková

9. místo

nepostoupila

A

Jakub Kára

Nekoná se

2. místo

C

Adéla Archalousová

Postup do krajského kola

31. místo

C

Martin Kubíček

Postup do krajského kola

39. místo

Gratulujeme všem studentům a samozřejmě jim přejeme hodně dalších úspěchů nejen matematických, ale rovněž těch nematematických.