Výsledky Pythagoriády a Matematické olympiády

Matematický department umožňuje našim studentům zapojit se do celé řady soutěží, ve kterých se mohou poměřit nejen sami mezi sebou, ale rovněž s vrstevníky z ostatních škol.

V nedávné době proběhla okresní kola Pythagoriády a Matematické olympiády a naši studenti se v obou soutěžích umístili na předních příčkách.

V Pythagoriádě soutěžili studenti nižšího gymnázia. V kategorii prim v konkurenci 80 účastníků obsadili tři naši studenti dělené druhé místo, konkrétně Klára Doležalová, Nela Králová a Jakub Sikora. V terciích nás nejlépe reprezentoval Pavel Škoda, který skončil mezi 46 studenty na pátém místě. Nejúspěšnější jsme byli v kategorii kvart, kde jsme kompletně zaplnili stupně vítězů. Okresní kolo vyhrál Vojta Pokorný, na druhém místě skončili se stejným počtem bodů Kryštof Kantor a Jan Sikora a hned za nimi obsadila čtvrté místo Elen Prokešová.   

Matematická olympiáda je na svém počátku, okresní kolo má za sebou teprve kategorie kvart, studenti prim až tercií se prozatím prokousávají nástrahami kola školního. Mezi kvartány dosáhl na pěkné třetí místo Lukáš Michalik.

Gratuluji nejen všem výše zmíněným studentům, ale úplně všem účastníkům, kteří jsou ochotni zabývat se matematikou i nad rámec svých výukových hodin!