​Workshop s Petrem Niklem

Měli jsme možnost vidět jiný způsob práce. Umělec dával do pohybu hračky upravené pro použití v řízené automatické malbě. Tyto pohybující se předměty nemají sice rozum, ale stávají se z nich spolupracující bytosti, které Petr Nikl diriguje. Pomáhají mu totiž unikátně namalovat obraz. Jak sám říká: „Takhle bych to nevymyslel, ani nenakreslil.“ Jeho přístup je v podstatě zenový. Rád nechává otevřená vrátka pro další vlivy, kdy se předem neví, jaký bude jejich dopad na konkrétní dílo. „Je to jako život. Setkají se různé energie a něco z toho vznikne.“

Studenti měli příležitost být přímým svědkem vzniku takového obrazu, jenž částečně ovlivnili svojí přítomností.

Petr Nikl je jedním z nejznámějších umělců, který se mimo jiné zabývá ilustracemi a portréty. Tvoří hudbu a píše básně. Vždy je obohacující vidět někoho s originálním pojetím. Potom vidíme, kolik možností má lidské myšlení. V ničem neexistuje pouze jeden standard. To je na lidech to zajímavé. (Ať jsou to umělci, nebo ne.)

Petra Pětiletá