Zahájení debatní sezóny v Open Gate

Již tento víkend zahájí Debatní liga 23. ročník.

Již tento víkend zahájí celostátní soutěž Debatní liga třiadvacátý ročník opět v areálu Open Gate. Zhruba stovka debatérů se sjede do Babic, aby se zúčastnila hned několika akcí.

Zájemce o pozice rozhodčích, zejména pedagogy a odrostlé středoškolské debatéry, čeká náročné školení v oblasti pravidel a metodiky. Jejich erudici pak v neděli ráno ověří znalostní test a cvičné rozhodnutí, které budou muset obhájit jak v písemné, tak ústní podobě.

Vítáni jsou také začínající debatéři, studenti gymnázií a středních škol, pro které je připraveno několik bloků školení. Naučí se tak nejen potřebné dovednosti - základy argumentace a rétoriky, ale budou si moci zvolit i z tematických přednášek o politice, ekonomii i z dalších oblastí. Na závěr školení zformují týmy a vyzkouší si dvě plnohodnotné debaty.

Zkušení debatéři zajisté ocení již devátý ročník turnaje Open Gate Open, jehož hlavní teze zní "Koncepce českého školství by měla být od základů změněna." Proběhnou celkem čtyři kola debat, ve dvou z nich se účastníci utkají nad tezemi, na jejichž obhajobu se budou připravovat pouze hodinu. Turnaje se zúčastní více než 10 týmů.

Asociace debatních klubů by tímto chtěla poděkovat zejména vedení školy a kolejí, že dovolili už podeváté akci uspořádat.

- Václav Soukup trenér Debatního klubu Open Gate -